Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 36)
 • Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 21.05.2024

  Planlagt behandla: 12.06.2024

  De siste årene har vi sett at flere har fått øynene opp for kultur-, mat- og reiseopplevelsene som Norge kan tilby. Fra tidligere turistundersøkelser vet vi at kulturturister er de besøkende som legger igjen mest penger. Å synliggjøre Norge enda mer for disse kan bidra til økt verdiskaping og bærekraft i kultur- og reiselivsnæringen. Nå er vi også i en spesiell situasjon med lav kronekurs. Det gjør Norge til et enda gunstigere reisemål for turister, og det gir en unik mulighet til å løfte norsk reiseliv. Hva gjør statsråden for å gripe denne muligheten?
 • Interpellasjon fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 29.04.2024

  Svart på: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvorfor ikke politiet etterforsker lønnstyverisaker, og om hva skal til for at politiet prioriterer arbeidslivskriminalitet høyere
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 23.04.2024

  Svart på: 13.05.2024 av næringsminister Cecilie Myrseth

  Om kva strakstiltak den nye statsråden vil gjere for at Noreg skal vinne att tilliten som eit attraktivt land å investere i, og for å skalere og bygge nye teknologi- og startup-bedrifter i nødvendig omfang for å fylle verdiskapingsgapet etter oljen
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 16.04.2024

  Svart på: 14.05.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om statsråden vil bidra til en opplyst skoledebatt og ta til orde for at vi slutter å bruke begrepet skjerm
 • Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 15.04.2024

  Svart på: 29.04.2024 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvordan statsråden vurderer at regjeringens uforutsigbare skatte- og næringspolitikk skal kunne bidra til at Norge når målene om omstilling og innovasjon, og et langsiktig perspektiv i næringspolitikken, der forutsigbarhet for investeringer og drift er avgjørende for målet om økt verdiskaping, grønn omstilling og fremtidig velferd
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 05.04.2024

  Svart på: 16.04.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om hva regjeringen konkret har foretatt seg for å påvirke forslaget til ny emballasjeforordning i EU, og om hva statsråden vil gjøre fremover for å sikre at Norge ikke må innføre kostbare, nye krav for en bransje med over 95 pst. returandel
 • Interpellasjon fra Mahmoud Farahmand (H) til digitaliserings- og forvaltningsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 19.03.2024

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 18.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan statsråden vurderer potensialet og fordelene ved å utvikle en nasjonal skyløsning spesifikt tilpasset Norges offentlige sektor, og om statsråden ønsker å nyttiggjøre seg av internasjonale aktører i allierte land som tilbyr denne typen infrastruktur i Norge, til å bli en nasjonal skyløsning
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 14.03.2024

  Svart på: 09.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvordan statsråden vil bidra til at kommunestyrer og fylkesting kan utøve godt skoleeierskap
 • Interpellasjon fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 22.02.2024

  Svart på: 14.03.2024 av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

  Om hva regjeringa gjør for å minske dødelighet og sikre dyrevelferden for oppdrettslaks, og hvordan statsråden forholder seg til tiltak som å inkludere dødelighet som et kriterium i trafikklysmodellen
 • Interpellasjon fra Mahmoud Farahmand (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 21.02.2024

  Svart på: 07.03.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Om utenriksministeren kan bidra til å oppklare Norges posisjon med tanke på det iranske regimet og i særdeleshet den iranske revolusjonsgarden, og hvorvidt man har vurdert å sette IRGC på sanksjonslisten
 • Interpellasjon fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 20.02.2024

  Svart på: 29.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan regjeringen Støre og statsråd Kjerkol har fulgt opp arbeidet med Solberg-regjeringens stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg i 2020
 • Interpellasjon fra Mona Nilsen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 20.02.2024

  Svart på: 19.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden kan redegjøre for de ulike prosessene som foregår, og om hva som gjøres for å sikre forutsigbarhet og trygghet i systemet for utenlandsadopsjoner
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 15.02.2024

  Svart på: 14.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvor lenge regjeringen skal innta en utrede mer og vente og se-holdning til behovet for flere elever til yrkesfag og fagskoler
 • Interpellasjon fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 29.01.2024

  Svart på: 13.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva regjeringen konkret jobber med for å stoppe utviklingen mot mer mobbing i skolen, og hvordan statsråden stiller seg til et eget mobbetilsyn med nasjonalt eller regionalt ansvar
 • Interpellasjon fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 22.01.2024

  Svart på: 13.02.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om regjeringen vil bidra til en sannferdig og faktuell debatt om kjernekraftens rolle i framtidens norske energimiks
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 18.01.2024

  Svart på: 08.02.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om regjeringen har oversikt over naturinngrepene fra statlige prosjekter, og om hvilke endringer regjeringen vil gjøre i egen arealpolitikk
 • Interpellasjon fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 18.01.2024

  Svart på: 13.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva statsråden vil foreta seg for å beskytte barn mot skadelig innhold og reklame på digitale enheter i skolen
 • Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 17.01.2024

  Svart på: 01.02.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Om hva regjeringen gjør for å bidra til at barn stjålet av Russland kommer trygt tilbake til Ukraina så snart som mulig
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 16.01.2024

  Svart på: 13.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva regjeringen har gjort for å oppnå Stortingets ambisiøse mål for kulturskolen
 • Interpellasjon fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 09.01.2024

  Svart på: 18.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden vil innhente nye trafikkdata for å definere behovene for togtrafikken på Østlandet, og revurdere videreføring av det Flytoget