Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 38)
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2022-2023)

  Datert: 23.03.2023

  Planlagt behandla: 20.04.2023

  I 2017 ble det etablert en ny klageordning for skolemiljøsaker, der det skulle bli enklere og raskere å få hjelp. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det i perioden januar 2018 til desember 2022 var 3 799 saker hvor aktivitetsplikten ble brutt, og at det kun er ilagt tvangsmulkt i 10 av disse. Til tross for at man har gode virkemiddel tilgjengelig for å sørge for et trygt skolemiljø uten mobbing, fungerer det altså ikke i praksis. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de virkemidlene man har gjennom lovverket, faktisk blir tatt i bruk?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2022-2023)

  Datert: 23.03.2023

  Planlagt behandla: 20.04.2023

  Oslo lufthavn Gardermoen er Norges viktigste trafikkåre og en økonomisk motor for Romerike og Østlandet. Det er med stor bekymring jeg registrerer at regjeringen og flertallet fra i år har økt flypassasjeravgiften for langdistanse til 320 kroner, som har gjort at SAS har valgt bort nye ruter fra Norge, og Norse har truet med det samme, redusert taxfreekvotene med et kraftig inntektsfall for Avinor, og gjort at Flytoget kan bli lagt ned fra 2028. Kan statsråden redegjøre for hva dette vil bety for inntekter, aktivitet og vekst ved Oslo lufthavn Gardermoen?
 • Interpellasjon fra Guro Angell Gimse (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2022-2023)

  Datert: 20.03.2023

  Planlagt behandla: 18.04.2023

  Om hvordan statsråden vil bidra til at alle fylker får et tettere samarbeid mellom Nav, fylkeskommunen, kommunene og næringslivet slik at opplæring og kvalifiseringstiltak møter næringslivets behov
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2022-2023)

  Datert: 15.03.2023

  Planlagt behandla: 20.04.2023

  Om hvilke prinsipper statsråden mener fylkene bør legge til grunn for dimensjonering av tilbudene i videregående opplæring, og om hvordan hun vil bidra til økt gjennomføring særlig i yrkesfagene
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2022-2023)

  Datert: 14.03.2023

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Planlagt behandla: 20.04.2023

  Om kva regjeringa vil gjere for å auke produksjonen og bruken av biogass i Noreg og stimulere til eksport av biogassteknologi
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2022-2023)

  Datert: 03.03.2023

  Planlagt behandla: 30.03.2023

  Om hvordan statsråden vil bidra til at vi får en god prosess for energiløsningen på Svalbard, og at vi samtidig utvikler en bærekraftig energiløsning som også andre off-grid-samfunn kan bruke
 • Interpellasjon fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2022-2023)

  Datert: 28.02.2023

  Svart på: 14.03.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om korleis regjeringa vil tilpassa norsk Israel/Palestina-politikk til den nye situasjonen med ei høgreekstrem regjering
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2022-2023)

  Datert: 21.02.2023

  Svart på: 09.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om regjeringen har noen tiltak for å sikre at deres planlagte store utbygging av vindkraft til havs og på land ikke sender store summer til skatteparadiser
 • Interpellasjon fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2022-2023)

  Datert: 15.02.2023

  Svart på: 14.03.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvilken rolle bør Norge spille for å fremme globale fellesgoder, og hva gjør Norge for at slik bistand skal ODA-godkjennes
 • Interpellasjon fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2022-2023)

  Datert: 08.02.2023

  Svart på: 09.03.2023 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

  Om hva regjeringen vil gjøre for at takten i boligbyggingen skal gå opp, og for at flere i pressområdene skal komme inn i boligmarkedet
 • Interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe (H) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2022-2023)

  Datert: 01.02.2023

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Svart på: 23.02.2023 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om hva utenriksministeren har gjort for å følge opp sin egen tale om regjeringens nordområdepolitikk i Tromsø for ett år siden, og om hva utenriksministeren skal gjøre for å bidra til et sterkere næringsgrunnlag og befolkningsutvikling i nord
 • Interpellasjon fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2022-2023)

  Datert: 01.02.2023

  Svart på: 16.02.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva statsråden vil gjøre for å forebygge kjønnslemlestelse, og hvordan hun vil sikre bedre helsehjelp til allerede kjønnslemlestede kvinner
 • Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2022-2023)

  Datert: 18.01.2023

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Svart på: 09.02.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan regjeringen jobber for å bidra til at kommunene følger opp vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpsnettet og minsker risikoen for sykdommer
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2022-2023)

  Datert: 16.01.2023

  Svart på: 02.02.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sørge for at enda flere med behov for varig tilrettelagt arbeid får dette, også i ordinære virksomheter
 • Interpellasjon fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2022-2023)

  Datert: 15.01.2023

  Svart på: 31.01.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om hvordan regjeringen vil følge opp at dialogen mellom reindrift, myndigheter på ulike nivåer og utbyggere bedres, slik at flere prosjekter for kraft- og nettutbygging i nord finner gode løsninger raskt
 • Interpellasjon fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2022-2023)

  Datert: 13.01.2023

  Svart på: 09.02.2023 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om regjeringens syn på rapporten fra Rolleforståelseutvalget til justis- og beredskapsministeren om politiansattes deltakelse i Norsk Narkotikapolitiforening, og om hvordan vil regjeringen følge opp anbefalingene i rapporten
 • Interpellasjon fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2022-2023)

  Datert: 12.01.2023

  Svart på: 07.02.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om kva planar regjeringa har om å fylgje opp naturavtalen som vart underskrive 19. desember 2022, om når Stortinget kan få framlagt ein strategi med konkrete mål og planar for gjennomføring av naturavtalen i Noreg, og om regjeringa vil revidere og justere eksisterande planar som er i sterk strid med naturavtalen sine mål
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2022-2023)

  Datert: 12.01.2023

  Svart på: 02.02.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om kva statsråden sin tidsplan er for å følgje opp Stortinget sine vedtak for å få ned prisane på daglegvarer, og kva nye initiativ og politiske grep statsråden meiner må til for å få ein betre fungerande daglegvaremarknad i Noreg
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2022-2023)

  Datert: 04.01.2023

  Svart på: 31.01.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden mener at elektrifisering av Melkøya er forenlig med annen industriutvikling i området, og om han er enig i at Stortinget bør få saken til behandling
 • Interpellasjon fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2022-2023)

  Datert: 21.12.2022

  Svart på: 31.01.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden vil ivareta rettssikkerheten for å hjelpe barn som har vært kasteballer mellom barnevern og psykisk helsevern til å motta riktige tjenester tidligst mulig, slik at taushetsplikten ikke brukes i strid med barnas interesser