Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 753)
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:758 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 18.01.2019

  Til behandling

  I nye tall fra NAV om arbeidsavklaringspenger, etter innstramminger i regelverket, viser tallene at det er en økning på 4,5 prosentpoeng for kategorien «annet». Disse er verken i arbeid eller mottar statlige ytelser fra NAV. Hvor mange mennesker faller utenfor jobb og utdanning på grunn av innstrammingene i AAP, og hva vil statsråden gjøre for at disse skal få mulighet til å kvalifisere seg og komme i jobb?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:757 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 18.01.2019

  Til behandling

  I en undersøkelse fra Utdanningsforbundet i Rogaland svarer nesten halvparten av de spurte lærerne at de har blitt fysisk angrepet av elever på skolen, og at det skjer hyppigere nå enn for fem år siden. Samtidig dropper 30 % å varsle, og kun 20 % leverte avviksmelding. Hvordan vil statsråden sikre at varsler og avvik blir tatt på større alvor?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:756 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 18.01.2019

  Til behandling

  Nye tall fra Nav viser at færre av de som har fått AAP er i arbeid etter 6 måneder i 2018 enn i 2017. Hva er grunnen til at andelen som går til arbeid er redusert i løpet av 2018 etter endringer i AAP, etter å ha holdt seg relativt stabilt i perioden mellom 2014 og 2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:755 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Hvor lenge mener justisministeren at ansatte i politiet skal godta et helseskadelig arbeidspress, og hvor lenge mener han folk som har vært utsatt for alvorlig kriminalitet akseptere at regjeringen ikke vil tilføre de ressursene som er nødvendig for å sette politiet i stand til å etterforske og følge opp sakene deres?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Hva er fremdriftsplanen for en byvekstavtale for Buskerudbyen, og når vil avtalen komme til behandling i Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:753 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Eg har ikkje lykkast i å finne kva regelrådet har sagt om endringane i skattereglane som vart varsla i rnb og innført i budsjettet. Endringane eg viser til er der arbeidsgjevar nå er pålagt å innrapportere tips, flybonuser, årskort etc. Nho har påpeika auka byrokrati og at det endå ikkje er på plass klare retningslinjer. Regelrådet sitt formål er å unngå at ein vert påført unødvendige byrder og påsjå at sakene er tilstrekkelig utreda. Kva har vore regelrådet sin rolle i denne saka ?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:752 (2018-2019)

  Innlevert: 17.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Når kan det forventes at regjeringen klarer å gjennomføre en etablering av luftambulansebase i Innlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:751 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at personer med utviklingshemminger vil kunne søke og få innvilget et andre år på følgehøgskole 1. februar, slik Stortinget har vedtatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:750 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for en bedre oppfølging av vedtak 840, i tråd med stortingsflertallets merknad ved budsjettbehandlingen, med konkrete tiltak som sikrer at ettervern blir en integrert del av behandlingstilbudet for pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:749 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren forsikre om at tidligere løfter knyttet til fremdriften av utbyggingene på E18 og E39 ligger fast, eller vil deler av disse strekningene kunne bli forsinket som følge av at samferdselsministeren nå legger opp til en konkurranse med flere nye veistrekninger, uten at det følger økte bevilgninger med?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:748 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Tyrkia truer med å invadere den kurdiske Rojava-regionen i Nord-Syria, og starte en krig mot regionens minoriteter og SDF(Syrias Demokratiske Styrker)-bakkealliansen i den internasjonale koalisjonen mot ISIS, akkurat i det SDF er i ferd med å eliminere restene av terrororganisasjonen øst for Eufrat, på tross av kurderne der ikke utgjør noen sikkerhetsfare for Tyrkia. Hva er Norges offisielle standpunkt når det gjelder Tyrkias trusler og aggressive holdning overfor kurdere og andre minoriteter i Nord-Syria?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:747 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Tillitsprosjektet i Mandal kommune, startet i 2007 under Stoltenberg-regjeringen, med utvidet antall egenmeldinger, førte til at sykefraværet ble lavere enn landsgjennomsnittet. Høyreregjeringen påla Mandal kommune å avslutte prosjektet fra 2017. Siden har sykefraværet økt og mellom januar og mai var det oppe i 9,2 prosent. Nå står flere og flere utenfor arbeidslivet. Lavt sykefravær øker kvaliteten i tjenesten, inkludering og er godt for økonomien. Hvorfor la ministeren ned dette gode tiltaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:746 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 17.01.2019

  Til behandling

  Interessekonflikter mellom konsertscener/utesteder og ny sentrumsnær boligbebyggelse uten gode nok støydempende tiltak er en økende trussel mot kultur- og utelivstilbudet i norske byer. En løsning på dette problemet kan være å endre veilederen for musikkstøy og helse, slik at den nyeste aktøren i et område – f.eks. boligutbygger – har ansvar for f.eks. vern mot støy. Vil kulturministeren støtte en slik endring av byrdefordelingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:745 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å begrense helseskadelig støy fra gamle skytebaner, hvor kommuner har tillat husbygging så tett inntil skyteanlegg, at det er fare for akutte hørselskader og andre helseskader i et mellomlangt perspektiv?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:744 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Hva vil Regjeringen bidra med for å hjelpe flyktningene i flyktningeleirene i Libanon etter uværet som har rammet de siste dagene?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  Er kartleggingen som fylkesmannen i Trøndelag har gjort over utviklingen i sosialhjelp i Trøndelag noe som fylkesmannen selv har initiert, er dette noe departementet har igangsatt og dersom det er noe departementet har igangsatt, når vil Stortinget få ta del i denne kunnskapen, og dersom det ikke er noe departementet har initiert, vil regjeringen vurdere å få på plass en slik kartlegging og eventuelle årsaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:742 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Det pågår en ny bølge av voldelig forfølgelse mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia. Amnesty International melder at rundt 40 personer nå skal være fengslet i et regjeringsbygg i den russiske republiken og to er døde som følge av tortur. Vil regjeringen ta opp menneskerettighetsbruddene mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia med de russiske myndighetene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:741 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Hordaland Høyre går i BT den 15.januar ut mot Fiskeriministeren og mener han misbruker regelverket som forbyr eksport av skadet oppdrettsfisk - såkalt produksjonsfisk. Hensikten med Kvalitetsforskriften er å beskytte omdømme av norsk sjømateksport. Ove Trellevik uttaler at "det er en skandale hvis regjeringen følger fiskeriminister". Norge har tidligere vært utsatt for straffereaksjoner. Mener ministeren det fortsatt er relevant å hindre eksport av produksjonsfisk for å beskytte omdømme av norsk sjømateksport?
 • Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:740 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Hvorfor er Fiskeridirektoratets forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensa basert på gyteområder kartlagt i forbindelse med grytefeltkartlegging utført i 2008 og ikke oppdatert kunnskap?
 • Skriftleg spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:739 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Arbeidsinnvandrerne fra EØS-området kan deles i to grupper. De som kommer fra EØS-området og jobber her i medhold av å være utstasjonerte arbeidstakere i henhold til utstasjoneringsdirektivet, og de som kommer hit for å jobbe uavhengig av direktivet. Hvor mange finnes det per dato i hver av gruppene?