Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2057)
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2017-2018)

  Innlevert: 15.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjennomført dumpingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2064 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  KLD vil overkjøre lokal forvaltning og rovviltnemda i Nordlands vedtak. Nordland har den laveste tilgangen på kalv etter tap i samisk reindrift. Nå under 40%, og det holder på å knekke både en næring og en kultur. Her finnes også sørsamisk og lulesamisk reindrift. Hvordan kan regjeringa godta at kunnskap om bjørn er nok kunnskap for å gjøre endringer, og dermed se bort fra vedtaket om å vurdere forslagene til bjørnesone i forhold til statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske reindrifta?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  Slik praksis er i dag kan privatpersoner få utlevert personlig informasjon om politiansatte, som blant annet kan gjøre de politiansatte mer utsatte for hevnaksjoner. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre at ikke privatpersoner får tak i den sensitive informasjonen som kan finnes i personalmappene til politiansatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2062 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 14.08.2018

  Til behandling

  Det er kommet fram at nå avgåtte fiskeriminister Per Sandberg fra en tid tilbake har et personlig forhold til en norsk-iransk statsborger, og at han har pleid kontakt med det iranske regiment, med deltakelse som statsråd på arrangement på den iranske ambassaden. Når ble statsministeren kjent med forholdet til den norsk-iranske statsborgeren og statsråd Sandbergs kontakt med Iran, og hvilke sikkerhetsvurderinger og tiltak har regjeringen gjort siden da?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2061 (2017-2018)

  Innlevert: 14.08.2018

  Sendt: 14.08.2018

  Til behandling

  Ministeren vil overstyre lokal forvaltning og uttaler at det foreligger nok kunnskap til å fastsette ny bjørnesone i Nordland, og overkjører dermed rovviltnemda som forutsetter en konsekvensutredning som belyser også næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Stortingets forlik forutsetter en todelt målsetning. Hva er grunnen til at ministeren ikke ønsker denne kunnskapen, som eksempelvis hva som vil skje med de 10 000 sauene som beiter i og rundt begge områdene som er foreslått som ny bjørnesone?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2060 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 14.08.2018

  Til behandling

  Med utgangspunkt i ulike påstander om den norske bistanden til Palestina den siste tiden, kan utenriksministeren forsikre at norsk støtte ikke bidrar til å belønne terror og anti-semittisme?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2059 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 14.08.2018

  Til behandling

  Hvor stor kostnad vil falle på Avinor som følge av NATOs inspeksjon av Evenes i 2014, og mener samferdselsministeren at Avinor skal betale for de kravene NATO setter?
 • Skriftleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Kongekrabbe er eksklusiv og etterspurt i markedet. Den er også viktig som inntektskilde for mange fiskere. NRK melder 13.8 at Fiskeridirektoratet mener betydelige mengder kongekrabbe blir fisket og omsatt ulovlig. Hva gjør statsråden for å følge opp disse bekymringsmeldingene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av kongekrabben - i tråd med de rammene Stortinget har vedtatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2057 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  I sommer har Hydro i Årdal sluppet ut store mengder kreftfremkallende stoffer. Hydro sier de har slitt med renseanlegget sitt i hele sommer. De har lovet forbedringer men selv denne uken veltet det ut forurensning som inneholder kreftfremkallende stoffer. Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for at Hydro rydder opp og sørger for å få renseanlegget til å fungere?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2056 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden konkret sikre hensynet til lokalbefolkning og lokaldemokratiet i arbeidet med planprogrammet for konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik fremover, og vurderer statsråden saken i sammenheng med følgende flertallsforslag fra Innst. 127 S (2017-2018)"Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for håndtering av farlig avfall i Norge",hvor det framkommer hvordan målene kan nås, hvilke krav man kan stille til trygge løsninger, og kriterier for økt gjenvinning?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  En kurdisk kvinne har fått avslag på asylsøknaden sin ettersom myndighetene ikke mente det var troverdig at hun var tilknyttet PKK og at hun ikke var i fare ved retur til Tyrkia. PU overlot henne i Tyrkia til tyrkisk politi og hun har siden sittet i fengsel hvor det er fare for overgrep og nedverdigende behandling. Hva vil statsråden gjøre for å forhindre, at kvinnen blir utsatt for menneskerettighetsbrudd i Tyrkia, og hvilke endringen gjøres for å garantere at personer ikke returneres til tortur?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2054 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Hvordan har utviklingen vært i anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype, samlet og fordelt på forhold anmeldt til politiet og forhold som politiet selv har anmeldt, i hhv Øst PD og Oslo PD i perioden 2014 til dags dato, både totalt for hvert distrikt og brutt ned på hhv Asker og Bærum, Oslo, Romerike, Follo og Østfold?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2053 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Finnes det noen grunner til at en statsråd skal kunne bryte sikkerhetsinstruksen fra Statsministerens kontor, og potensielt risikere å overføre informasjon til en fremmed makt, i så fall hvilke, og kjenner statsministeren til hvilke grunner Per Sandberg hadde i det aktuelle tilfellet?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2052 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Til behandling

  Hvilket belegg har statsråd Sanner for å påstå at det er «en grov feil» å hevde at statsråd Sandberg etter en samlet vurdering kunne ha mistet sikkerhetsklarering dersom han var i en stilling som krevde slik klarering?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Har Stortinget og regjeringen fattet et lovlig vedtak om sammenslåingen av Troms og Finnmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2050 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Hvilke grep tar regjeringen for å sørge for at Norges MPA-miljø er forberedt på mottak av P8 og hvordan vil regjeringen legge til rette for bemanning for opplæring på nytt fly, og ivaretagelse av operativ virksomhet på P3 samtidig på antatt forskjellige lokasjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2049 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Vil det være aktuelt med bakgrunn i den meget spesielle situasjonen for MPA miljøet på Andøya, som ikke er direkte overførbart til andre omstillinger i Forsvaret, for statsråden å se på muligheten for å sørge for en kollektiv tiltakspakke for de ansatte ved Andøya flystasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2048 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Er Andøya flystasjon definert som i omstillingsfase, med dei tiltaka som då eventuelt skal bli gjeve MPA-miljøet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Vil det nye redningshelikoptret som veltet på Sola i fjor bli erstattet dersom det ikke kan repareres, og er justisministeren bekymret for forutsigbarheten i resten av prosjektet med nye redningshelikoptre dersom det ikke blir en god praktisk og økonomisk løsning etter denne første velten?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 10.08.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Mange bønder bistår i slukking av branner ved å stille sine gjødselspredere til disposisjon. Imidlertid passer ikke alltid bøndenes og brannvesenets slangeutstyr sammen. Hvordan vurderer statsråden situasjonen, hvor omfattende er dette problemet, hvilke løsninger kan statsråden tenke seg og hvilke kostnader vil det eventuelt medføre dersom staten skulle gå inn for å dekke kostnadene til nødvendig utstyr?