Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1829)
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1829 (2019-2020)

  Innlevert: 05.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Selv om det er en stor og økende skipstrafikk i Narvik havn er det en nedgang i antall kontroller på grunn av sentralisering av tilsynsmyndigheten. Kan ministeren se at nedlegginga av Sjøfartsdirektoratets kontor i Narvik er utfordrende i et miljøperspektiv, og kan regjeringen ta initiativ til å opprette en kontrollfunksjon i Narvik for å sikre tilsyn med skipstrafikken?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1828 (2019-2020)

  Innlevert: 05.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Hva vil Regjeringen gjøre overfor eksportøren og Kårstø for å forhindre at det norske folkets gass eksporteres til det okkuperte delen av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rettigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2019-2020)

  Innlevert: 05.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Har Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt noen beregning av kostnader knyttet til tapt produktivitet som følge av økt sykefravær ved bruk av åpne kontorløsninger?
 • Skriftleg spørsmål fra Aud Hove (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1826 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Meiner statsråden det er rimeleg at kinoar utan eige organisasjonsnummer, men som har tilbod på line med kinoar med organisasjonsnummer, risikerer å falle utanfor ordninga, og kva vil statsråden gjere for å rette opp i denne skeivheita?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1825 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Telenor faser ut kobbernettet over hele landet, og mange får tilbud om Hjemmebredbånd Mobil i stedet. Dersom dette tilbudet har så lav ytelse og stabilitet at det ikke kan godkjennes når bredbåndsutbygging finansiere med offentlige midler, hvordan kan statsråden godta at dette produktet skal være alternativet Telenor tilbyr når de faser ut kobbernettet, og hva kan gjøres når levedyktige grender ikke får bredbåndsutbygging til tross for tilskudd til bredbåndsutbygging?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1824 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  I en sak fra NRK er det avdekket at minst fire store atomkraftkonsern har mottatt forskningsdata fra atomkraftforskinga i Norge som var manipulert. Dette er svært alvorlig og kan ha hatt sikkerhetsmessige konsekvenser. Hva gjør statsråden for å få full klarhet i hva som har skjedd, hva gjøres for å rydde opp i den sikkerhetsrisiko dette kan ha skapt, og på hvilken måte vil statsråden informere Stortinget videre om saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1823 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for at norsk handel med territoriet Vest-Sahara framkommer i SSBs samhandelsstatistikker?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1822 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre på kort og lang sikt for å styrke finansieringen av KODE i Bergen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Til behandling

  Er statsråden enig i at alle former for lønnstyveri slik det er definert av Fagforbundet skal inngå i en eventuell ny straffebestemmelse, og vil regjeringen sikre at det blir prioritert tilstrekkelig ressurser til tilsyn og etterforskning av lønnstyveri?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1820 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Kan det bes om en oversikt over departementets siste kostnadsoverslag for nytt regjeringskvartal, både i totalsum og per kvadratmeter, samt en oversikt over statens ti dyreste byggeprosjekt per kvadratmeter de siste 30 årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1819 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å styrke den driftsmessige finansieringen av Stord lufthavn og Ørland lufthavn, slik at fylkeskommunene dermed gis mulighet til å overta tilskuddsansvaret?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1818 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at nattog mellom Oslo og Bergen går i sommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1817 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Kan kommunalministeren redegjøre for dagens prisforskjeller på landoppmåling og samtidig redegjøre for forskjellene i lengden på behandlingstiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1816 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere endringer i retningslinjene slik at kommunale kinoer blir behandlet likt når det skal tildeles kontantstøtte?
 • Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1815 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Hvilke vurderinger gjør statsråden av at forsvaret velger å legge ned et kompani som er gitt i oppdrag som parade-, seremoni-, konsert- og oppvisningsenhet, i tråd med det de er rekruttert til inn til og har arbeidet hardt for og hvordan kan det skje at forsvaret ikke kaller inn tilstrekkelig rekrutter til å fylle dette oppdraget?
 • Skriftleg spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1814 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Vil Regjeringen bidra til at Norge kan ta en internasjonal lederrolle innen produksjon av blå hydrogen, gjennom i nær framtid å foreta investeringsbeslutning om fullskala karbonfangst og lagring med to fangstprosjekter (Klemetsrud og Breivik) i tillegg til ferdigstillelse av lagringsanlegget Northern Lignts?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1813 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen reversere kuttene i ordningen med lønnsgaranti ved konkurs?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1812 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Statsråden beskriver i sitt svar til komiteen på spørsmål 12 til Prop. 38 S om E18, Vestkorridoren, endringene av de opprinnelige planene fra Statens vegvesen. ¨ Kan statsråden garantere for at det nye forslaget ikke gir økt kapasitet for privatbiler inn mot Oslo, eller er det kun bompengenivået som vil bestemme om vi når mulighet for å nå nullvekstmålet, eller reduksjon i privatbiltrafikken inn mot sentrum som Oslo har bestemt?
 • Skriftleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  En oljearbeider kom i klem på fartøyet «North Sea Atlantic» og ble hardt skadet under arbeid på Edvart Grieg-feltet på norsk sokkel. Petroleumstilsynet kommer ikke til å følge opp hendelsen. Ulykken skjedde under arbeid på en norsk oljeinstallasjon, og kan ikke forstås som annet enn petroliumsrelatert. Mener statsråden at det er riktig at PTIL, som er fagtilsyn for petroliumsvirksomhet, ikke følger opp hendelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Til behandling

  Er utenriksministeren positiv til å ta kontakt med sin finske kollega for å forsøke å normalisere forbindelsene på den norsk-finske grensa i Tanadalen?