Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2067)
 • Skriftleg spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2067 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Kan statsråden gi undertegnede innsyn i Norges gjeldende returavtale med Etiopia?
 • Skriftleg spørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2066 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hvor står saken om Småhusplanen og når får Oslo kommune en avklaring fra departementet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hvis regjeringen mener alvor knyttet til å ville bedre konkurransen i dagligvarebransjen må man også se på leverandørene for å forstå hele markedet. Hva er det som hindrer regjeringen i å få en helhetlig oversikt over leverandørenes markedsandeler i viktige kategorier i verdikjeden for mat, når det meste av statistikken allerede eksisterer?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2064 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Mener samferdselsministeren at trafikksituasjonen i Moss er forsvarlig når hjemmehjelpstjenesten må avlyse avtaler grunnet køkaos og blålysetatene hadde hatt utfordringer med å kunne rykke ut innen rimelig tid?
 • Skriftleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hvor mye har kapasiteten i barnevernet økt som følge av at regjeringen har øremerket store summer til statlig og ideell vekst i barnevernet, og kan det bes også om en oversikt over utviklingen i antall og andel barnevernsplasseringer i alle kategorier for de siste fire årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2062 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  DSB utarbeidet i 2019 en rapport som foreslo en lang rekke tiltak for å bedre beredskapen i forhold til skogbrann. Hvordan har Justisministeren fulgt opp disse anbefalingene; hvilke tiltak er gjennomført, og mener justisministeren at Norge er godt forberedt dersom det oppstår tørke og stor skogbrannfare i løpet av de nærmeste månedene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Borten Moe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2061 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hvordan vil departementet følge opp Stortingets vedtak av 29.5.2018 om å bygge fire felts vei mellom Ranheim og Åsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren

  Dokument nr. 15:2060 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hvilke endringer i norsk energipolitikk ville det kreve hvis vi skulle innføre «energieffektivisering først» som prinsipp?
 • Skriftleg spørsmål fra Ove Trellevik (H) til energiministeren

  Dokument nr. 15:2059 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sikre at man kan få støtte til solceller, samtidig som man benytter fjernvarme?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren legge fram kva konsekvenser endra fylkevegkriterier for Møre og Romsdal vil kunne bety for overføringene til folkekommunen for 2025?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:2057 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Kan eg be kommunalministeren leggje fram ei detaljert oversikt/tabell for alle kommunane i Møre og Romsdal samt for Møre og Romsdal fylkeskommune, som syner reell økonomisk utvikling/auke/reduksjon frå 2024 til nytt grunnlag for 2025 jamf ny kommuneproposisjon, gjeldande frie inntekter til kommunane berekna og framvist på reelle økonomiske samanliknbare grunnlag, vist i totale løyvingar/budsjett i kr og endring i %?
 • Skriftleg spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2056 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Kan statsråden fortelle hvor mange pågående saker som omfattes av instruks GI-03/2024 som kom 8. mai 2024?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  I eierskapsmeldingen (Meld. St. 6 (2022-2023)) slår regjeringen fast at den forventer at statseide selskaper "setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalen". På Equinors generalforsamling den 14. mai stemte staten likevel mot et forslag fra Sarasin & Partners LLP, Kapitalforeningen Sampension Invest, West Yorkshire Pension Fund og Achmea Investment Managment om å oppdatere Equinors strategi og investeringsplan tilsvarende forpliktelsene i Parisavtalen. Hvorfor det?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2054 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å sikre at det er trygt å varsle i Politiet og sikre at gjengjeldelse ikke forekommer og at det er uavhengig oppfølging av varsler?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2053 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Til behandling

  Hvordan har utviklingen i antallet døgnplasser i psykiatrien vært siden februar 2021?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2052 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Til behandling

  Forurensingsforskriften for oppdrett av fisk i sjø ble endret 2. februar i år. Behandler statsforvalterne saker nå i tråd med endringene i forskriften, eller venter de på en veileder fra Miljødirektoratet før saksbehandling etter forskriftsendringene i praksis starter etter de nye reglene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Til behandling

  Er statsråden enig med finansministeren i at elbilmålet bare er «et mål» som ikke bokstavelig talt skal følges, og er det slik regjeringen også forholder seg til klimamålet for 2030?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2050 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Til behandling

  Omfanget av togtrøbbel i Osloregionen har tredoblet seg på to år, og skaper et uforutsigbart reisetilbud for pendlere. Innstillinger og forsinkelser gjør at folk ikke rekker frem i tide og skaper trengsel, kaos for de reisende. Samtidig er flytogene stengt for vanlige pendlere, og går halvtomme, mens kapasiteten er sprengt på vanlige tog. Vil statsråden sørge for at Flytoget åpnes for alle for å bidra til økt kapasitet og et forsvarlig togtilbud for alle reisende i Osloregionen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2049 (2023-2024)

  Innlevert: 15.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Til behandling

  Irland, Spania og Slovenia kommer til å anerkjenne Palestina som stat 21. mai. Vil Norge slutte seg til dem?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2048 (2023-2024)

  Innlevert: 14.05.2024

  Sendt: 15.05.2024

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Hvordan vurdere statsråden at en delt utbygging av Smiene-Harestad vil ha betydning for natur, nedbygging matjord og økte klimagassutslipp?