Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 213)
 • Skriftleg spørsmål fra Tove Eivindsen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:213 (2018-2019)

  Innlevert: 23.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Til behandling

  Hva gjøres for å hindre tilflytningen av marint søppel til naturreservatene våre langs kysten?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:212 (2018-2019)

  Innlevert: 23.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å få kommunene til å oppfylle sin plikt til å ha en akuttberedskap i barnevernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:211 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Til behandling

  2. oktober går den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi inn i sitt lands konsulat i Istanbul og kommer aldri ut igjen. Senere kommer det fram at Khashoggi ble drept av saudiske myndigheter. Dette føyer seg inn i rekken av en rekke brudd på menneskerettigheter fra Saudi-Arabia. Er utenriksministeren villig å revurdere norsk politikk overfor Saudi Arabia, inkludert stans i norsk salg av forsvarsmateriell, som en respons på SA undertrykkende opptreden og brutale krigføring i Jemen?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:210 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 23.10.2018

  Til behandling

  Har regjeringen kartlagt hvilke reguleringer andre EØS/EU-land, som i likhet med Norge mottar mange utsendte arbeidstakere fra Øst-Europa, har for utsendte arbeidstakere samt hvilke ordninger som finnes for å dekke utgifter til reise, kost og losji (RKL) og hvis ja, har denne informasjonen vært en del av dialogen med ESA?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:209 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Sykehus Innlandet står i en svært vanskelig økonomisk situasjon, med vedtatte store kutt både i somatikk og psykiatri. Dette vil selvsagt ramme pasientene. Slik systemet er i dag forutsettes det at sykehusets enorme behov for investeringer både i utstyr og nybygg må realiseres ved å redusere nødvendig pasientbehandling. Dette systemet kan tvinge fram uforsvarlige kutt. Kan statsråden garantere at pasientbehandlingen til enhver tid vil være forsvarlig og at "den gylne regel" vil bli fulgt?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:208 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Hva gjorde finansministeren konkret for å kunne slå fast at prisen for leie av hytte tilsvarte markedsmessige vilkår, ble prisnivået på sjøhytter av liknende standard og beliggenhet undersøkt, og har statsråden vurdert å si opp leieforholdet for å få ro i saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:207 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Hvorfor var det kun 31 pst av asylsøkere i mottak som deltok i norskopplæring i 2017 og hva vil statsråden gjøre for å forbedre situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:206 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at medisinstudenter med en likeverdig grad som studenter i Norge skal slippe dobbel turnus?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:205 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Hvordan vil landbruksministeren bidra til at miljøet ved VI Tromsø styrkes, og at lokaler og ny obduksjonssal kommer på plass så snart som mulig?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:204 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å innlemme en enkel refusjonsordning, som tar utgangspunkt i punktligheten på den aktuelle strekningen, i NSB-appen?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:203 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Kan justisministeren legge frem tall som viser landbakgrunn for dømte i voldtektssaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:202 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  Kan justisministeren legge frem en oversikt som viser hvor mange av innvandrere i familieinnvandringssaker som trenger ytelser fra NAV fra ankomst og de fem første årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:201 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Lavangen kommune fulgte regjeringens oppfordring om å bosette flyktninger for noen år siden. De tok opp husbanklån og bygde boliger. Etter innstrammingene i flyktning- og asylpolitikken sitter nå kommunen igjen med tomme boliger som de ikke får lov av Husbanken å leie ut til andre eller omdisponere - og en millionregning. Hva vil statsråden gjøre for Lavangen og andre kommuner som nå taper på å ha fulgt myndighetens oppfordring?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:200 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Viser til at Norge og USA er enige om at to norske statseide satellitter i polar bane fra 2022 skal være utstyrt med amerikanske spesialutvikla militære sensorer. Disse skal gi amerikanske militære styrker en lukket og sikret bredbåndtilknytning i alle områder nord for polarsirkelen. Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom USA og et annet land, er det en risiko for at disse norske satelittene med tilhørende basestasjoner blir militære mål og dratt inn i konflikten?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:199 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Situasjonen i Jemen kalles av FN for vår tids største humanitære katastrofe. Hvert tiende minutt dør et barn i Jemen, titusener sivile har blitt drept, og millioner er på flukt, som følge av krig, tørke og en langvarig blokade. Norge tjener i dag penger på videreføring av borgerkrigen i Jemen, og dette gir oss et særlig ansvar. Hva foretar utenriksministeren og regjeringen seg for å hjelpe på de humanitære lidelsene i Jemen?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:198 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Dagbladet skriver 19.10 at Nordlaks i ti år fikk avslag på avslag på klage på et miljøvedtak. Tre måneder etter en hemmelig pengegave til Frp og Høyre i Nordland, ble vedtaket omgjort. Nordlaks fikk 5.9.17 11 flere utviklingstillatelser enn de 10 Fiskeridirektoratet opprinnelig innvilget. Er statministeren enig i at dette reiser spørsmål om inhabilitet og uønskede hemmelige bindinger mellom FrPs statsråd Freiberg og Nordlaks, og bør regelverket endres for å unngå slikt hemmelighold?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:197 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Hvordan er utviklingen i antall organdonasjoner (operasjoner) utført i Norge siste fem år, og hvilken tilgang til kapasitet og kompetanse er det i Norge sammenlignet med andre Nordiske land?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:196 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Hvor mange mennesker har fått en ALS-diagnose i Norge siste 10 år, herunder hvor mange er gjenlevende, og hvilket tilbud har denne gruppa fått i form av behandling og forskning i løpet av disse årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:195 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Hvordan tar statsråden opp menneskerettighetsbrudd etter barnekonvensjonen ved fengsling av palestinske barn i israelske militære fengsler med israelske myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:194 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for status i arbeidet med verdensarvnominasjonen «Viking Age Sites in Northern Europe, Denmark, Germany, Iceland» og fortelle om Norge kan ta ytterligere initiativ for å øke sjansene for å få Borre-, Oseberg- og Gokstadhaugene, samt kversteinsbruddet i Hyllestad på Verdensarvlista?