Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 103)

Oktober 2022 (2)

 • Trontaledebatt

  Hans Majestet Kongens tale til det 167. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring (trontaledebatt)

  Datert: 01.10.2022

  Alminnelig sak | Redegjørelse
 • Endringer i de faste komiteers sammensetning

  Innst. 19 S (2022-2023)

  Endringer i de faste komiteers sammensetning

  Tilråding levert: 01.10.2022

  Alminnelig sak | Komitébehandling

September 2022 (25)