Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Arbeidarpartiet

Det er 49 representantar i stortingsgruppa til Arbeidarpartiet etter valet i 2017.

Postadresse

Arbeidarpartiets stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 33 20
E-post: ap.postmottak@stortinget.no

Arbeidarpartiet

Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 24 14 40 00
Telefaks: 24 14 40 00
E-post: post@arbeiderpartiet.no
Heimeside: http://www.arbeiderpartiet.no

Arbeidarpartiets ungdomsfylkning  (AUF)

Youngstorget 2A, 0028 Oslo
Telefon: 22 39 61 40
Telefaks: 21 55 55 92
E-post: auf@auf.no
Heimeside: http://www.auf.no

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå: