NATOs parlamentarikarforsamling

NATOs parlamentarikarforsamling (NATO PA) er ein internasjonal organisasjon for parlamentarikarar frå medlemslanda i NATO. Forsamlinga vart oppretta i 1955 og har hovudsete og sekretariat i Brussel.

Logoen til NATO PA.
Logoen til NATO PA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikarforsamling er teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om NATOs parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Nettstaden til Natoparlamentarikarforsamlinga. 

På nettstaden til NATO, www.nato.int, finn du m.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsrapport frå Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Aktuelt

 • NATO-parlamentarikere møtes på Stortinget 25.−26. mars

  Politikere fra 30 land deltar når Stortinget er vertskap for møtet i den faste komiteen (Standing Committee) i NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) 25.−26. mars. Statsminister Jonas Gahr Støre skal tale til forsamlingen søndag 26. mars.

  (22.03.2023)
 • NATO PA: Vårsesjon i en alvorstung tid

  Russlands krig mot Ukraina og Sverige og Finlands NATO-søknader sto i fokus da NATO PA holdt vårsesjon i Litauens hovedstad Vilnius fra 27. til 30. mai 2022. Delegasjonens nestleder Sverre Myrli ble valgt til midlertidig visepresident i NATO PA.

  (31.05.2022)
 • NATO PA holdt høstsesjon i Lisboa

  Forsvarsbevilgninger, sikkerhet i nordområdene, situasjonen i Afghanistan og utviklingen av NATOs nye strategiske konsept var blant en rekke tema som ble drøftet under NATO PAs årlige sesjon i Lisboa fra 8. til 11. oktober.

  (12.10.2021)
 • Kina høyt på NATO PAs digitale dagsorden

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) deltok på forsamlingens digitale årlige sesjon 18.–23. november.

  (24.11.2020)
 • Stortingsdelegasjon drøftet aktuelle NATO-temaer i Brussel

  Fire medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H), deltok på fellesmøtet for tre av forsamlingens underkomiteer i Brussel 17.–19. februar.

  (19.02.2020)
 • NATO PA-delegasjonen i Washington for sikkerhetspolitiske drøftelser

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige Parliamentary Transatlantic Forum i Washington D.C. 9.–11. desember.

  (12.12.2019)
 • NATO PA holdt høstsesjon i London

  NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i London fra 11. til 14. oktober. Stortingets NATO PA-delegasjon deltok.

  (15.10.2019)
 • NATO-parlamentarikere diskuterer sanksjoner

  NATOs parlamentarikerforsamling møttes 31. mai–3. juni i Bratislava. Stortingets delegasjonsleder, Christian Tybring-Gjedde, la frem et rapportutkast om økonomiske sanksjoner som verktøy i utenrikspolitikken. 

  (03.06.2019)
 • Stortingsdelegasjon drøftet sikkerhetspolitikk i Washington

  Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige  «Parliamentary Transatlantic Forum» i Washington D.C. 10.12. desember. 

  (13.12.2018)
 • NATO PA ønsket norske perspektiver velkommen

  Stortinget var solid representert da NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i Halifax i Canada 16.–19. november. 

  (21.11.2018)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Helleland, Trond H
Nestleder Myrli, Sverre A
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Trettebergstuen, Anette A
Medlem Wiborg, Erlend FrP
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV
Varamedlem Moxnes, Bjørnar R
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Varamedlem Sandtrøen, Per Martin Sp
Varamedlem Søreide, Ine Eriksen H