Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Viser til svar datert 2.okt i år om oppdeling av offentlige anskaffelser for å ikke begrense konkurranse og markeder. Sykehusinnkjøp har tatt grep, men Universitet og høgskolerådet har ikke fulgt opp Stortinget og anskaffelseregelverket "del opp eller begrunn-prinsippet". Ministeren ga et klart svar i oktober, men det når tydeligvis ikke ut til de som gjennomfører anskaffelsene. Hva gjør ministeren for at offentlige anskaffelser blir brukt i samsvar med Stortingets føringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Hva er utenriksministerens reaksjon på at egyptiske sikkerhetsstyrker i helgen raidet kontorene til og anholdt tre journalister fra den siste uavhengige nettavisen i landet, Mada Masr, og hvordan tas dette opp med egyptiske myndigheter i lys av de tydelige forventningene Norge nylig uttrykte ovenfor Egypt i UPR-gjennomgangen om å beskytte ytringsfrihet, la være å kriminalisere journalister, og å slippe til FNs spesialrapportører på beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden utdype sitt svar på spørsmål 385 om lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, der statsråden skriver at Oslo Universitetssykehus HF har behandlet saken om en klinikkleders sluttavtale i henhold til den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer, og redegjøre for om avtalen datert 19.juni 2019 er i tråd med den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Hva gjør statsråden for å følge opp Stortingets vedtak og statlige retningslinjer for lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, mener statsråden at saken fra Oslo universitetssykehus der en klinikkleder fikk lukrativ sluttavtale ved retrettstilling ved fylte 70 år som akseptabel og i tråd med retningslinjer, og kan statsråden redegjøre for om det er inngått liknende sluttavtaler for ledere i andre helseforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil statsråden snarest redegjøre for luftambulansekrisen for Stortinget?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet