Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til finansministeren

  Vil ministeren ta nødvendige grep for å sikre et forutsigbart system for merverdiavgiftskompensasjon som dekker helse- og omsorgstjenester levert av ideelle til kommunene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Nordic Circles har som ambisjon å oppsirkulere stål fra skip og plattformer til bygningsstål. Målet er å skape ny industri basert på oppsirkulering av maritimt stål, og samtidig bidra til å redusere klimautslipp fra byggebransjen og dekommisjon av oljerigger og skip. Et konkret resultat er første undervanns fiskehotell laget av bildekket til en utrangert ferge.
  Isteden for at "Helge Ingstad" blir hugget opp til skrapmetall, vil statsråden bidra til at fregatten kan få et evig bærekraftig liv enten som fiskehotell eller i nybygg?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Det er stort behov for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Norge har klart å bli ledende på havbruk, men den globale konkurransen er knallhard. Vi må tilrettelegge for bærekraftig vekst basert på våre fortrinn, Anlegg på Andøya har blitt godkjent som landanlegg basert på å utnytte kraften i tidevannet, men Losna i Sulen og Averøy i Møre og Romsdal som er basert på samme teknologi har fått avslag.
  Gjelder ikke prinsippet om likebehandling og skal norsk teknologi outsources fremfor å bidra til lønnsomme distriktsarbeidsplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Vil statsråden sørge for at planmidlane blir brukt som Stortinget sin intensjon var gjerne av Nye vegar?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Hvordan vil regjeringen sørge for at den nye forsvarskommisjonen får en bred sammensetning, og hvordan vil regjeringen involvere Stortinget for å sørge for at dette skjer?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet