Stortingsmøte

Ei oversyn over alle planlagde stortingsmøte. Lista viser inneverande veke fyrst. Bruk nedtrekkslista for å finna planlagde møte for andre veker, eller vel alle og du får fram det samla langtidsprogrammet.

Kvar torsdag vert programmet for møta i neste veke fastsette av presidentskapet på Stortinget. Programmet for møta lengre fram i tid vert òg oppdaterte kvar torsdag, men det er førebels datoar for handsaming som kan verta endra. Det endelege programmet for eit møte vert vist i ein fullstendig dagsorden.

Snarveg til møteprogram for alle veker.

Dagsordenar for møta.

Det vert skrive referat frå alle møte i Stortinget. Innlegga blir skrivne og publiserte fortløpande. Normalt vil eit innlegg liggje føre i førebels versjon 3-4 timar etter at det er halde i salen.

Veke 16  2019

 • Måndag 15. april

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)
 • Tysdag 16. april

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)
 • Onsdag 17. april

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)
 • Torsdag 18. april

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)
 • Fredag 19. april

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)
 • Laurdag 20. april

 • Søndag 21. april