Stortingsmøte

Ei oversyn over alle planlagde stortingsmøte. Lista viser inneverande veke fyrst. Bruk nedtrekkslista for å finna planlagde møte for andre veker, eller vel alle og du får fram det samla langtidsprogrammet.

Kvar torsdag vert programmet for møta i neste veke fastsette av presidentskapet på Stortinget. Programmet for møta lengre fram i tid vert òg oppdaterte kvar torsdag, men det er førebels datoar for handsaming som kan verta endra. Det endelege programmet for eit møte vert vist i ein fullstendig dagsorden.

Snarveg til møteprogram for alle veker

Dagsordenar for møta

Det vert skrive referat frå alle møte i Stortinget. Innlegga blir skrivne og publiserte fortløpande. Normalt vil eit innlegg liggje føre i førebels versjon 3-4 timar etter at det er halde i salen.

Sjå stortingsmøta frå publikumsgalleriet

Sjå stortingsmøta på nett-tv

Veke 09  2024