Stortingsmøte

Ei oversyn over alle planlagde stortingsmøte. Lista viser inneverande veke fyrst. Bruk nedtrekkslista for å finna planlagde møte for andre veker, eller vel alle og du får fram det samla langtidsprogrammet.

Kvar torsdag vert programmet for møta i neste veke fastsette av presidentskapet på Stortinget. Programmet for møta lengre fram i tid vert òg oppdaterte kvar torsdag, men det er førebels datoar for handsaming som kan verta endra. Det endelege programmet for eit møte vert vist i ein fullstendig dagsorden.

Snarveg til møteprogram for alle veker.

Dagsordenar for møta.

Det vert skrive referat frå alle møte i Stortinget. Innlegga blir skrivne og publiserte fortløpande. Normalt vil eit innlegg liggje føre i førebels versjon 3-4 timar etter at det er halde i salen.

Veke 08  2020

 • Måndag 17. februar

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)

  Merknad

  -IPU. Washington DC

  Komitéreiser

  Kommunal- og forvaltningskomiteen Trøndelag, Deltakarar: 14
 • Tysdag 18. februar

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)

  Merknad

  -IPU. Washington DC

  Komitéreiser

  Kommunal- og forvaltningskomiteen Trøndelag, Deltakarar: 14
 • Onsdag 19. februar

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)

  Merknad

  -IPU. Washington DC

  Komitéreiser

  Kommunal- og forvaltningskomiteen Trøndelag, Deltakarar: 14
 • Torsdag 20. februar

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)

  Merknad

  -IPU. Washington DC

  Komitéreiser

  Kommunal- og forvaltningskomiteen Trøndelag, Deltakarar: 14
 • Fredag 21. februar

  Møte

  Ikkje møte i plenum (Til disposisjon for komitémøte, høyringar, reiser mv.)

  Merknad

  -IPU. Washington DC
 • Laurdag 22. februar

 • Søndag 23. februar