Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2021–2025 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Med bakgrunn i den pågående krigen i Ukraina og energikrisen i Europa er norsk olje og gass enda mer kritisk viktig for Europa nå enn noensinne, og derav et yndet mål. Hvilke grep har regjeringen tatt alene og sammen med partnerland, for å sikre norske offshoreinstallasjoner og infrastruktur som plattformer og gassrør på havbunnen? Sett i lys av krigssituasjonen, de siste ukers droneobservasjoner ved plattformer, og gårsdagens gasslekkasjer i North Stream gassrørene.
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Kan statsråden anslå hvor mye mer de offentlige kraftinntektene øker i 2022 grunnet de høye strømprisene, med utgangspunkt i anslaget fra Energi Norge og alle andre relevante faktorer, da inkludert alle kraftproduksjonsmetoder, flaskehalsinntekter, krafteksport, og andre inntektskilder for all offentlig og statlig eid kraftproduksjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Kan statsråden svare på hvor stor strømeksporten og strømimporten til/fra NO2 til alle utenlandsforbindelsene, som Tyskland, Storbritannia, Nederland og Danmark har vært i perioden 1.1.2022 til 1.9.2022 når innenlands overføringer trekkes fra, og tilsvarende for NO1, NO3 og NO4 mot respektive motparter?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Statkraft, vårt statlige norske kraftselskap, har spekulert store summer på finansielle transaksjoner de siste 12 måneder med prissikring og annet. Selv med ekstreme inntekter fra kraftsalg er resultatet betraktelig lavere enn forventet. I tillegg har Statkraft for første gang på flere år utstedt store mengder obligasjoner, presumptivt for å skaffe likviditet. Kan statsråden avklare hvor store Statkrafts posisjoner på det finansielle markedet for salg av strøm er det siste året, og om Statkraft har posisjoner i annet enn strøm?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Selskapet Den Lille Dyrehage i Sundebru har bygget stein på stein siden oppstart i 2013, og har siden 2018 gått med overskudd. I fjor 4 millioner kroner etter skatt. Med et årlig forbruk på 1 million kwt ser strømregningen ut til å bli 4-6 millioner kroner, eller vesentlig mer om vinterens skrekkprognoser slår til. Hvor mange bedrifter som egentlig er levedyktige forventer finansministeren går tapt de neste 12 mnd., og hva vil kostnaden bli med reduserte skatteinntekter, sysselsetting, verdiskaping og ikke minst sosiale utgifter?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle