Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2021–2025 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  REC Solar legger ned sin norske virksomhet, og 100 ansatte mister jobben. Alcoa på Lista vurderer å stenge ned aluminiumsverket og med det 270 arbeidsplasser. Produksjonen ved verket er allerede redusert med 1/3 på grunn av vedvarende høye strømpriser, og med regjeringens videre svekkelse av CO₂-kompensasjonsordningen ser industrien mørkt på framtiden. Går det mot avvikling av over 100 års industrieventyr i Norge, stilltiende akseptert av en regjering med monomant fokus kun på nye «grønne satsinger» med subsidiebehov?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Sørlandet har i November opplevd store nedbørsmengder og flom, men strømprisene har steget og tidvis vært særs høye i November. På spørsmål om hva som styrer strømprisene i NO2, selv med mye nedbør og høy fyllingsgrad, svarer en analytiker at utenlandskablene ut fra NO2 gjør at NO2 er mer påvirket av prisnivået i Europa, enn av fyllingsgraden i eget land. Kan statsråden avklare om denne tolkningen deles, og om det er riktig å si at NO2 styres av europeiske priser ikke innenlandske, og dermed er prisgitt Europas utvikling?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til næringsministeren

  Regjeringsmedlemmer sier de opplever positivitet og optimisme når de møter næringslivet. Slik er ikke realiteten på Sørlandet, og regjeringen inviteres herved til regionen for å få hele bildet presentert. Bedrifter og industri legges ned, mens andre viktige hjørnesteinsbedrifter teller på knappene om de kan fortsette. Alcoa, Glencore og mange flere selskaper ønsker regjeringen velkommen for møter. Vil næringsministeren ta industrien på alvor og prioritere å komme til Sørlandet for å møte selskapene som har utfordringer, før jul?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Statsråden har til media, til strømopprøret fra NO2 og til meg i spørretimen 15. November vært uenig med påstanden om vedvarende høyere strømpriser i NO2 de siste 6 måneder. Statistikk viser at påstanden stemmer historisk og prognoser viser lik situasjon framover. Vil statsråden korrigere tidligere uttalelser vedrørende høyere NO2 strømpriser, og vil regjeringen komme med tiltak for å redusere konkurranseulempen for næringslivet hvis det blir vedvarende høyere strømpriser og resulterende høyere nettleie for NO2 også framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Strømprisene i prisregion NO2 har vært høyere enn naboregionene NO1 og NO5 de siste 6 månedene. Mens prisene i NO1 og NO5 tidvis har gått mot 0, og divergert fra NO2, så har NO2 holdt seg vedvarende høyere. Prisene har tidvis blitt likere, men det skjer når prisene er slik de er denne helgen, altså skyhøye. Kan statsråden forklare hvorfor NO2 ikke får lave gjennomsnittspriser, som NO1 og NO5, men derimot vedvarende høyere priser, og om regjeringen planlegger å gjøre noe med denne store og uakseptable prisforskjellen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle