Politiske parti på Stortinget

Oversikta viser talet på innvalde representantar til Stortinget fordelt på partigruppene.

Vedrøyrande Pasientfokus

Pasientfokus er ikkje eit registrert parti, men ein organisasjon som stilte valliste i Finnmark. Pasientfokus er ikkje ei «partigruppe» etter føresegnene i Stortingets forretningsorden, men er inkludert for oversikta si skuld.