EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-samanheng rådgjevande funksjonar andsynes EFTAs Råd og fungerer som bindelekk til nasjonalforsamlingane i EFTA-landa i saker innanfor det tradisjonelle arbeidsområdet i EFTA (frihandel).

Logoen til EFTA.
Logoen til EFTA.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Om EFTA og EØS, og den norske delegasjonen.

Nettstaden til EFTA.

Om Europautvalet.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikarkomiteane og Den sams EØS-parlamentarikarkomiteen leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

 • EFTA-delegasjonen til India

  Trine Lise Sundnes (A) ledet 17.–21. april et arbeidsbesøk med EFTA-parlamentarikerkomiteen til New Delhi og Mumbai. Formålet var å støtte opp om de pågående handelsforhandlingene mellom EFTA og India.

  (24.04.2023)
 • EFTA-delegasjon til Thailand

  Stortinget deltok på et EFTA-parlamentarikerbesøk 5.–9. september for å støtte handelsforhandlingene mellom EFTA og Thailand.

  (12.09.2022)
 • EFTAs ministermøte på Island

  EFTA utvikler tettere handelsforbindelser med Thailand, Kosovo og Moldova. Stortingets EFTA-delegasjon støtter utviklingen av bedre handelsrelasjoner i en turbulent tid for global handel.

  (23.06.2022)
 • Energiomstilling tema for EØS-parlamentarikerkomiteens møte på Stortinget

  Endringene i energisituasjonen i Europa og energisamarbeidet i EØS-området står på agendaen når Stortinget er vertskap for et møte i den felles EØS-parlamentarikerkomiteen (EEA Joint Parliamentary Committee) 23.–25. mai.

  (20.05.2022)
 • Viktigheten av grunnleggende verdier i EØS-samarbeidet

  Stortingets EFTA-delegasjon deltok 24.−26. november 2021 på et arbeidsbesøk til Polen med EFTAs parlamentarikerkomite. Formålet med besøket var å få bedre innsikt i hvordan EØS-midlene brukes i lys av den svært bekymringsfulle rettsstatsutviklingen i Polen.

  (01.12.2021)
 • 60 år med økonomisk integrasjon og markedsadgang

  Hvordan skal man regulere bærekraft i Den europeiske frihandelsorganisasjonens (EFTA) handelsavtaler? Det blir et viktig tema for Stortingets delegasjon når parlamentarikerne i de fire EFTA-landene møter EFTA-ministrene tirsdag 27. oktober.

  (22.10.2020)
 • – EFTA blir viktigere for oss under pandemien

  Responsen fra Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA) på koronakrisen, og krisens effekt på global handel, sto sentralt da Stortingets EFTA-parlamentarikerdelegasjon møtte ministrene digitalt mandag 8. juni.

  (08.06.2020)
 • EFTA-parlamentarikerkomiteen i videomøte om covid-19 og EØS

  Under ledelse av Svein Roald Hansen (A) holdt EFTAs parlamentarikerkomité tirsdag 19. mail et videomøte om covid-19 og betydningen for EØS-samarbeidet. 

  (22.05.2020)
 • Handel og brexit

  Stortingets delegasjon til EFTA og EØS deltok 20.–23. november på en rekke EFTA-møter i Brussel og Genève relatert til brexit og handel. 

  (26.11.2018)
 • Globale handelsspørsmål på agendaen

  Under EFTAs ministermøte på Island 25. juni satte EFTAs parlamentarikerkomité globale handelsspørsmål på agendaen.

  (27.06.2018)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Sundnes, Trine Lise A
Nestleder Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Sjåstad, Runar A
Varamedlem Astrup, Nikolai H
Varamedlem Aukrust, Åsmund A
Varamedlem Halleland, Terje FrP
Varamedlem Hussaini, Mani A
Varamedlem Kristjánsson, Mímir R
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp
Varamedlem Rotevatn, Sveinung V
Varamedlem Sandtrøen, Per Martin Sp
Varamedlem Sanner, Jan Tore H
Varamedlem Vitanza, Solveig A