Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Saksgangen

Lovbehandlinga i Stortinget vart endra 1. oktober 2009. Her finn du ei oversikt over saksgangen mellom regjeringa og Stortinget etter 1. oktober 2009. Biletet viser kven som gjer kva og kva publikasjonar som tilhøyrer dei ulike delane av saksgangen.

: