Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Nyhetsbrev om antatt EØS-relevante rettsakter

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, mottar Stortinget de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finner du en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Avgrens utvalet

06.02.2024Europeisk samarbeidsutvalg: transnasjonale informasjons- og konsultasjonsrettigheter