Grunnlovsframlegg

Grunnlovsframlegg inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 12), og publikasjonstittelen startar med «Dokument 12». Her finn du grunnlovsframlegg frå og med sesjon 1999–2000.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til, inkludert grunnlovsframlegg, er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

2022-2023 (1)

  • Dokument 12:1 (2022-2023)

    Dokument 12:1 S (2022–2023)

    Grunnlovsforslag fra Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Grunde Almeland, Ane Breivik, Abid Raja og Alfred Jens Bjørlo om ny § 103 (om rett til frivillig å avbryte eget svangerskap) – MIDLERTIDIG

2022-2023 (1)

  • Dokument 12:1 (2022-2023) (under arbeid)

    Dokument 12:1 S (2022–2023)

    Grunnlovsforslag fra Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Grunde Almeland, Ane Breivik, Abid Raja og Alfred Jens Bjørlo om ny § 103 (om rett til frivillig å avbryte eget svangerskap) – MIDLERTIDIG