Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Grunnlovsframlegg

Grunnlovsframlegg inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 12), og publikasjonstittelen startar med «Dokument 12». Her finn du grunnlovsframlegg frå og med sesjon 1999–2000.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til, inkludert grunnlovsframlegg, er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

Avgrens utvalet

Dokument

Vi har ikkje innhald som svarer til avgrensinga di av lista. Prøv med færre avgrensingar på lista eller søk ved hjelp av søkjefeltet øvst til høgre på sida.

: