Grunnlovsframlegg

Grunnlovsframlegg inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 12), og publikasjonstittelen startar med «Dokument 12». Her finn du grunnlovsframlegg frå og med sesjon 1999–2000.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til, inkludert grunnlovsframlegg, er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

2018-2019 (1)

  • Dokument 12:1 (2018-2019) (Midlertidig)

    Dokument 12:1 ( 2018–2019)

    Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag til behandling på Stortinget) (Midlertidig)