Neste stortingsmøte: Torsdag 27. mai kl. 10.00

Møteprogram for uke 21

Komitéhøringer i uke 21

Kva skjer?

  • Ingen stortingsmøte eller høyringar
  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum
  • Ikkje møte i plenum
Stortingsløve utenfor stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Stortinget iverksetter skatterevisjon

Stortingets administrasjon har tirsdag 21. september iverksatt en bred skatterevisjon av ordningene for representantene. Ekstern ekspertise er engasjert til å gjøre revisjonen.

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Høytidelig åpning 11. oktober

Det 166. storting trer sammen 1. oktober og konstitueres 9. oktober. Den høytidelige åpningen finner sted 11. oktober. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 legges frem 12. oktober.

#Siifra-illustrasjon: Stortinget

#Siifra

#Siifra er et initiativ av Stortingets presidentskap, ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for en tryggere debattkultur for barn og unge.

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.