Kva skjer?

  • Ikkje møte i plenum -IPU. Washington DC
  • Ikkje møte i plenum -IPU. Washington DC
  • Ikkje møte i plenum -IPU. Washington DC
  • Ikkje møte i plenum -IPU. Washington DC
  • Ikkje møte i plenum -IPU. Washington DC
Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.

Vedtak uke 7

I uke 7 vedtok Stortinget at pelsdyroppdrettere skal gis økonomisk kompensasjon som etter ekspropriasjonsrettet inngrep. Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av Sps representantforslag om full kompensasjon.

Forhandlingsleder Fritz Wedel Jarlsberg signerer Svalbardtraktaten på vegne av Norge 9. februar 1920. Foto: Ukjent fotograf/Sysselmannen på Svalbard.

Svalbardtraktaten 100 år

Den 9. februar 1920 ble Svalbardtraktaten signert, og 21. juli 1924 gikk et enstemmig storting inn for å ratifisere avtalen. Traktaten er unik i internasjonal sammenheng.

«Tidlig vår», maleri av Gerhard Munthe.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.