Kva skjer?

 • Storting kl. 9.00 -Votering ved møtets slutt
  -Budsjettbehandling
  1 høyring
 • Storting kl. 10.00 -Votering ved møtets slutt
  -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  -Budsjettbehandling
 • Storting kl. 9.00 -Votering ved møtets slutt
  -Møtet avbrytes kl. 12.00 og settes igjen kl. 15.30 i anledning utdelingen av Nobels fredspris
  -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  -Budsjettbehandling
 • Storting kl. 10.00 -Votering ved møtets slutt
  -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  -Budsjettbehandling
  1 høyring
 • Storting kl. 10.00 -Votering ved møtets slutt
  -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  -Budsjettbehandling
  6 høyringar
Leder i EOS-utvalget, Svein Grønnern, overleverte torsdag 5. desember en særskilt melding til stortingspresident Tone W. Trøen om PSTs innhenting av informasjon om flypassasjerer. Foto: Stortinget.

EOS-utvalget med særskilt melding

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) retter i en særskilt melding til Stortinget skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

Karoline Emilie Larsen-seminar. Foto: Stortinget.

Åpnet 103 år gammel stemmekonvolutt

Under stemmerettsjubileets siste arrangement, onsdag 4. desember kl. 13.00–14.10, ble en 103 år gammel stemmeseddel åpnet. Se videoopptak av arrangementet.

«Eidsvoll 19. mai 1814», maleri av Christopher Rådlund.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Besøk og tilgang

Resepsjonen på Løvebakken er open alle kvardagar kl. 7–22. Publikum har høve til å fylgja debattane i Stortinget frå publikumsgalleriet.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.