Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå Troms.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvorfor legger regjeringen opp til prosesser som vil endre strukturen i politiet, og hva mener statsråden om at politimesteren fortsatt vil gå videre med å forslag som omfatter sentralisere tjenestekontorfunksjonen, namsfogden og øvrige forvaltningsoppgaver i Troms?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Inntil nye helikopter er på plass, hvordan har statsråden tenkt å sikre at Hæren har helikopterstøtte, samt beholde kompetansen både i Hæren og det taktiske helikoptermiljøet?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Har statsråden vurdert om måten departementet har valgt å inngå avtalene på er lovlig etter konkurranselovgivningen, selv om det ikke trengs en forhåndsnotifisering av ESA, herunder om det å tildele avtale til tre av fire jernbaneforetak, hvorav ett er i direkte konkurranse med det foretaket som ikke får tilleggsavtale, er forenlig med statsstøttereglene, og har statsråden vurdert tildeling av slike avtaler for alle andre enn Flytoget opp mot pliktene til ikke-diskriminering og konkurranse i jernbaneloven og jernbaneforskriften?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Hvorfor er det nødvendig å betale et ekstra vederlag for å opprettholde togtilbudet på Go Ahead, SJ og Vys trafikk på Bergensbanen når det ikke er nødvendig å betale for å frakte pendlere med Flytoget, og er statsråden uenig i at, slik situasjonen er nå, frakter Flytoget i all hovedsak pendlere/arbeidsreisende og oppfyller derfor departementets kriterier for tilleggskjøp?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  I september 2019 sa statsministeren at det skal etableres en ny redningshelikopterbase i Troms fra 2022. Det er under ett år igjen og anskaffelsesprosessen har vært så dårlig at interessentene har trukket seg underveis. Nå har angivelig anbudsgrunnlaget blitt endret uten at anbudet har blitt lyst ut på nytt.
  Kan statsråden bekrefte at det blir en ny redningshelikopterbase i 2022, eller vil alt rotet i denne prosessen føre til forsinkelser som går ut over beredskapen i Troms?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet