Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket. Vararepresentantar blir vanlegvis ikkje biograferte.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode
A
Abd-Daif, Karima Arbeiderpartiet 2005-2009
Abrahamsen, Olaug Arbeiderpartiet 1977-1981
Abrahamsen, Solveig Sundbø Høyre 2013-2021
Abrahamsen, Stig Atle Fremskrittspartiet 2017-2025
Abrahamsen, Svein Venstre 2013-2017
Abrahamsen, Thorbjørn Arbeiderpartiet 1958-1961
Abrahamsen, Toril Arbeiderpartiet 1997-2001
Abusland, Anja Ninasdotter Senterpartiet 2021-2025
Adland, Erik Høyre 2017-2021
Adolfsen, Hans Petter Wahl Arbeiderpartiet 2013-2017
Aga, Kjetil Høyre 2021-2025
Agdestein, Elin Rodum Høyre 2009-2021
Agerbak-Jensen, Merete Høyre 1993-2001
Agerup, Kari Arbeiderpartiet 2009-2013
Aglen, Sigurd Kristelig Folkeparti 1989-1993
Aglen, Tone Sofie Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Agnalt, Cecilie Arbeiderpartiet 2017-2025
Agnalt, Svein Olav Arbeiderpartiet 1977-1981
Ahamath, Camilla Edith Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Ahlsen, Kjell Arbeiderpartiet 1989-1993
Ahmed, Nasir Arbeiderpartiet 2021-2025
Aklestad, Marit Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Akselsen, Alice Botnen Sosialistisk Venstreparti 2021-2025
Akselsen, Olav Arbeiderpartiet 1989-2009
Akselsen, Stine Arbeiderpartiet 2017-2021
Aksnes, Mali Grete N. Senterpartiet 1993-2005
Albert, Bernt Høyre 1969-1973
Albrethsen, Gabriel Høyre 1973-1977
Al-Chirout, Hiam Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Aleksandersen, Oddny Arbeiderpartiet
Alexandrova, Regina Høyre 2013-2021
Alfredsen, Arild Arbeiderpartiet 2005-2009
Alfsen, Ellen Kristelig Folkeparti 2001-2009
Ali, Athar Rød Valgallianse 1993-1997
Almeland, Grunde Venstre 2017-2025
Almendingen, Marit Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Almenningen, Gurid Arbeiderpartiet 1950-1957
Almestrand, Wenche Kristin Haug Fremskrittspartiet 2013-2017
Almli, Anna Konstanse Holan Høyre 2017-2021
Almli, Oddbjørn Senterpartiet 1985-1989
Almlid, Kolbjørn Senterpartiet 1989-1993
Almlid, Torbjørn Senterpartiet 1989-1993
Almaas, Einar Fremskrittspartiet 2009-2013
Almaas, Per Arbeiderpartiet 1950-1953
Alsaker, Svein Kristelig Folkeparti 1977-1993
Al-Samarai, Zaineb Arbeiderpartiet 2017-2021
Alseth, Maria Fremskrittspartiet 2013-2025
Alstad, Jon Olav Arbeiderpartiet 1993-2005
Alstadheim, Håkon Venstre 2013-2017
Alstadsæter, Tove Høyre 2013-2017
Alsvik, Peder Arbeiderpartiet 1931-1953
Alvestad, Anton Ludvik Arbeiderpartiet 1922-1957
Alvheim, John I. Fremskrittspartiet 1973-2005
Alvheim, Kjell Venstre 1981-1985
Alvær, Aud Venstre 1969-1973
Amundsen, Agnes Bergliot Høyre 1945-1949
Amundsen, Ann Iren Arbeiderpartiet 2017-2021
Amundsen, Anne Mette Arbeiderpartiet 1997-2001
Amundsen, Asle Sosialistisk Venstreparti 1985-1989
Amundsen, Cathrine S. Senterpartiet 2001-2005
Amundsen, Gry-Anette Rekanes Fremskrittspartiet 2013-2017
Amundsen, Marit Fremskrittspartiet 2009-2013
Amundsen, Per-Willy Fremskrittspartiet 2001-2025
Amundsen, Steinar Sosialistisk Venstreparti 2005-2013
Amundsen, Terje Senterpartiet 2001-2005
Anda, Randi Kristelig Folkeparti 1954-1969
Anda, Torgeir Venstre 2017-2021
Andenæs, Johs. Venstre 1958-1961
Andenæs, Tønnes Madsson Arbeiderpartiet 1969-1977
Andersen, Alexander Fosse Senterpartiet 2005-2021
Andersen, Alf Erik Bergstøl Fremskrittspartiet 2021-2025
Andersen, Alf Henry Arbeiderpartiet 1945-1949
Andersen, Anne Berit Høyre 1997-2009
Andersen, Anne Grethe Beck Arbeiderpartiet 1989-1993
Andersen, Asbjørn Arbeiderpartiet 1973-1993
Andersen, Britt Giske Venstre 2013-2017
Andersen, Caroline M. Grønli Høyre 2021-2025
Andersen, Cathrine Fremskrittspartiet 2021-2025
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet 1985-2021
Andersen, Erik Fremskrittspartiet 1989-2005
Andersen, Eva Kristin Fremskrittspartiet 2013-2021
Andersen, Evelyn Arbeiderpartiet 1965-1977
Andersen, Geir Øystein Kristelig Folkeparti 2001-2005
Andersen, Grethe Fremskrittspartiet 2017-2021
Andersen, Hege Nøhr Arbeiderpartiet 1993-1997
Andersen, Hjalmar Arbeiderpartiet 1945-1949
Andersen, Håkon Arbeiderpartiet 1997-2001
Andersen, Håkon Fremskrittspartiet 2001-2005
Andersen, Johan Arbeiderpartiet 1945-1969
Andersen, Karin Sosialistisk Venstreparti 1989-2021
Andersen, Karl Gustav Arbeiderpartiet 1950-1953
Andersen, Karoline Sjøen Høyre 2021-2025
Andersen, Kolbjørg Malfrid Senterpartiet 1961-1965
Andersen, Leif Arbeiderpartiet 1973-1977
Andersen, Leif Christian Senterpartiet 2013-2017
Andersen, Liv Arbeiderpartiet 1965-1985
Andersen, Magnus Arbeiderpartiet 1965-1973
Andersen, Martin Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Andersen, Odd Arbeiderpartiet 1993-1997
Andersen, Olaug Arbeiderpartiet 1965-1973