«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn seks representantar frå Telemark.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  I spørretimen 22. november svarte statsråden følgende på et spørsmål fra undertegnede; "Jeg har også fått en rapport nylig fra NOAS som gjelder tilbakekall, hvor det er anbefalt endringer i utlendingsloven paragraf § 63, som Justis- og beredskapsdepartementet vil bruke noe tid på å vurdere nærmere". Når kan vi forvente at departementet har gjort seg ferdig med sine vurderinger av rapporten og hvordan vil statsråden følge opp NOAS sine anbefalinger?
 • Skriftleg spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Hvilke konkrete tiltak gjør regjeringen for å motvirke det som fremkommer av NRK sin undersøkelse 30. november om at jøder oppgir at de opplever ubehagelige opplevelser og kvier seg for å bære synlige jødiske symboler?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Det er en kjent problematikk at i måneder med tre AAP-utbetalinger mister AAP-mottakere rett til bostøtte og med det en eventuell strømstøtte. Dette er noe jeg tok opp i den ordinære spørretimen med statsråd Gjelsvik 7. desember 2022. Den gang fikk jeg til svar: «Vi er opptekne av å sjå på om det finst løysingar, òg i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men det er som sagt ikkje berre beint fram å finne løysingar på dette.» Har statsråden fått sett mer på løsninger på dette problemet?
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kliniske studier innen gynekologisk kreft er organisert under Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, som er vedtatt nedlagt. Siden 2018 har mer enn 500 kvinner deltatt i studier. Inkludering av nye studier er nå stanset, og kompetent personell har begynt å se seg om etter andre jobber. I hovedsak mangler de 5 millioner kroner for å opprettholde dagens virksomhet. Hva vil statsråden gjøre for å videreføre et nasjonalt senter som koordinerer forskningen og rekrutterer til kliniske studier innen gynekologisk kreft?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til næringsministeren

  Onsdag i forrige uke kom nyheten om at REC Solar legger ned i Norge. 100 ansatte på Herøya og i Kristiansand mister jobben. Arbeidsplasser, teknologi og kompetanse som er viktig for Norge og den grønne omstillingen, kan gå tapt. Dette forsvinner fort til Kina. Regjeringens Grønt industriløft fremhever solindustrien, men er lite konkret, bortsett fra å gi tilgang til eksisterende virkemidler, vurdere EU-samarbeid og vise til at det kan komme en strategi om ett år. Hvilke raske grep tar regjeringen for å redde kompetanse og arbeidsplasser i norsk solindustri?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle