Statsbudsjettet 2021

7. oktober la regjeringen frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2021. Finansdebatten ble avholdt 3. desember. Her finner du budsjettpublikasjonene.

Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status