Statsbudsjettet 2021

Her finner du budsjettpublikasjonene fra regjeringen og Stortinget. Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2021 ble ferdigbehandlet lørdag 19. desember 2020.

Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status