Regjeringa

Oversyn over departement og statsrådar.

Regjeringsmedlemmer
Departement Parti Namn Tittel
Statsministerens kontor H Solberg, Erna Statsminister
Kunnskapsdepartementet V Melby, Guri Statsråd
Barne- og familiedepartementet KrF Ropstad, Kjell Ingolf Statsråd
Finansdepartementet H Sanner, Jan Tore Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet H Mæland, Monica Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet H Høie, Bent Statsråd
Utenriksdepartementet H Søreide, Ine Eriksen Utenriksminister
Arbeids- og sosialdepartementet H Isaksen, Torbjørn Røe Statsråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet H Helleland, Linda Hofstad Statsråd
Forsvarsdepartementet H Bakke-Jensen, Frank Statsråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet H Astrup, Nikolai Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet V Nybø, Iselin Statsråd
Samferdselsdepartementet KrF Hareide, Knut Arild Statsråd
Landbruks- og matdepartementet KrF Bollestad, Olaug Vervik Statsråd
Utenriksdepartementet, utviklingssaker KrF Ulstein, Dag-Inge Statsråd
Kunnskapsdepartementet H Asheim, Henrik Statsråd
Kulturdepartementet V Raja, Abid Statsråd
Olje- og energidepartementet H Bru, Tina Statsråd
Klima- og miljødepartementet V Rotevatn, Sveinung Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet H Ingebrigtsen, Odd Emil Statsråd