Regjeringa

Oversyn over departement og statsrådar.

Regjeringsmedlemmer
Departement Parti Namn Tittel
Statsministerens kontor H Solberg, Erna Statsminister
Finansdepartementet FrP Jensen, Siv Statsråd
Kulturdepartementet V Grande, Trine Skei Statsråd
Barne- og familiedepartementet KrF Ropstad, Kjell Ingolf Statsråd
Kunnskapsdepartementet H Sanner, Jan Tore Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet FrP Listhaug, Sylvi Statsråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet H Mæland, Monica Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet H Høie, Bent Statsråd
Utenriksdepartementet H Søreide, Ine M. Eriksen Utenriksminister
Nærings- og fiskeridepartementet H Isaksen, Torbjørn Røe Statsråd
Arbeids- og sosialdepartementet H Hauglie, Anniken Statsråd
Samferdselsdepartementet FrP Dale, Jon Georg Statsråd
Forsvarsdepartementet H Bakke-Jensen, Frank Statsråd
Klima- og miljødepartementet V Elvestuen, Ola Statsråd
Kommunal- og moderniseringsdepartementet H Astrup, Nikolai Statsråd
Kunnskapsdepartementet V Nybø, Iselin Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet FrP Nesvik, Harald T. Statsråd
Olje- og energidepartementet FrP Freiberg, Kjell-Børge Statsråd
Landbruks- og matdepartementet KrF Bollestad, Olaug Vervik Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet FrP Tybring-Gjedde, Ingvil Smines Statsråd
Utenriksdepartementet, utviklingssaker KrF Ulstein, Dag-Inge Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet FrP Kallmyr, Jøran Statsråd