Regjeringa

Oversyn over departement og statsrådar.

Regjeringsmedlemmer
Departement Parti Namn Tittel
Statsministerens kontor A Støre, Jonas Gahr Statsminister
Finansdepartementet Sp Vedum, Trygve Slagsvold Statsråd
Arbeids- og inkluderingsdepartementet A Brenna, Tonje Statsråd
Utenriksdepartementet, utviklingssaker Sp Tvinnereim, Anne Beathe Kristiansen Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet A Vestre, Jan Christian Statsråd
Barne- og familiedepartementet Sp Toppe, Kjersti Statsråd
Utenriksdepartementet A Eide, Espen Barth Utenriksminister
Forsvarsdepartementet Sp Gram, Bjørn Arild Statsråd
Samferdselsdepartementet A Nygård, Jon-Ivar Statsråd
Helse- og omsorgsdepartementet A Kjerkol, Ingvild Statsråd
Kunnskapsdepartementet Sp Borch, Sandra Statsråd
Justis- og beredskapsdepartementet Sp Mehl, Emilie Statsråd
Olje- og energidepartementet A Aasland, Terje Statsråd
Kultur- og likestillingsdepartementet A Jaffery, Lubna Boby Statsråd
Landbruks- og matdepartementet Sp Pollestad, Geir Statsråd
Kommunal- og distriktsdepartementet Sp Sande, Erling Statsråd
Kommunal- og distriktsdepartementet A Tung, Karianne O. Statsråd
Nærings- og fiskeridepartementet A Myrseth, Cecilie Statsråd
Kunnskapsdepartementet A Nordtun, Kari Nessa Statsråd
Klima- og miljødepartementet A Eriksen, Andreas Bjelland Statsråd