Europarådets parlamentarikarforsamling

Hovudføremålet til Europarådet er å arbeida for å styrkja menneskerettane, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslanda.

Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.
Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets europarådsdelegasjon vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Meir om Europarådets parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Europarådets parlamentarikarforsamling

Nettstaden til Europarådet

Den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget (Dok 13).

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Schou, Ingjerd Schie H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Blikra, Jone A
Medlem Klungland, Lisa Marie Ness Sp
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Helleland, Linda Hofstad H
Varamedlem Lien, Geir Inge Sp
Varamedlem Selnes, Lise A
Varamedlem Thorsvik, Ingvild Wetrhus V
Varamedlem Unneland, Andreas Sjalg SV