Europarådets parlamentarikarforsamling

Hovudføremålet til Europarådet er å arbeida for å styrkja menneskerettane, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslanda.

Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.
Logoane til Europarådets parlamentarikarforsamling og Europarådet.

Medlemene i delegasjonen

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets europarådsdelegasjon vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Sjå òg

Meir om Europarådets parlamentarikarforsamling og den norske delegasjonen.

Europarådets parlamentarikarforsamling

Nettstaden til Europarådet

Den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikarforsamling leverer kvart år ei årsmelding som vert handsama av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillinga om årsmeldingane frå 2012 og 2011.

Aktuelt

 • Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

  Barnevern på agendaen i PACEs sommersesjon

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin junisesjon i Strasbourg 25.–29. juni.  

  (25.06.2018)
 • Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

  Mistanke om korrupsjonsliknande aktivitet i PACE

  Ein rapport publisert 22. april slår fast at Europarådets parlamentarikarforsamling har organisatoriske svakheiter som gjer organisasjonen sårbar for korrupsjon, og konkluderer med at det er grunn til sterk mistanke om at korrupsjonsliknande aktivitet har funnet stad.

  (24.04.2018)
 • Delegasjonsleiar Ingjerd Schou. Foto: PACE.

  PACE publiserer rapport om mogleg korrupsjon i forsamlinga

  Den eksterne uavhengige kommisjonen vil publisere sine funn i ein eigen rapport søndag 22. april, dagen før opninga av Europarådets parlamentarikarforsamlings (PACE) andre delsesjon i 2018.

  (19.04.2018)
 • Dunja Mijatovic. Foto: OSSE.

  Ny europeisk menneskerettskommissær

  Dunja Mijatovic fra Bosnia og Hercegovina er valgt til Europarådets nye europeiske menneskerettskommissær.

  (25.01.2018)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H). Foto: Stortinget.

  Valg av ny president for PACE

  Når Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin januarsesjon i Strasbourg 22.–26. januar, skal det velges både ny president for forsamlingen og ny menneskerettskommissær. 

  (19.01.2018)
 • Ingjerd Schou. Foto: PACE.

  PACE strammer inn etiske retningslinjer

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) har hatt ein gjennomgang av sine interne etiske retningslinjer (Code of Conduct), og vedtok ved årets siste delsesjon ei rekke innstrammingar. 

  (16.10.2017)
 • Stella Kyriakides. Foto: Europarådet.

  Ny president i Europarådets parlamentarikerforsamling

  Stella Kyriakides (EPP, Kypros) er valgt til ny leder av Europarådets parlamentarikerforsamling for de siste 3 månedene av 2017-sesjonene.

  (11.10.2017)
 • Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

  Mistillitsforslag mot presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling

  Etter en lengre periode med mye støy rundt presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) ble det fredag 30. juni sendt inn et mistillitsforslag mot president Pedro Agramunt (Spania).

  (03.07.2017)
 • Ingjerd Schou

  Europa og migrasjon sentralt på dagsordenen

  Når Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin sommersesjon i Strasbourg 26.–30. juni, er det satt av en hel dag til debatt om Europas håndtering av den store strømmen av migranter og flyktninger til Europa. 

  (23.06.2017)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H). Foto: Stortinget.

  Korrupsjonsgranskere utnevnes av PACE

  Europarådets parlamentarikerforsamlings (PACE) byrå og faste komité hadde 29.–30. mai møter i Praha. Sentralt i møtene stod arbeidet med å få på plass en ekstern uavhengig korrupsjonsgranskning.

  (31.05.2017)

Sjå også

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Schou, Ingjerd H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Eide, Espen Barth A
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Eide, Petter SV
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP
Varamedlem Kapur, Mudassar H
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H