EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 10 treff

2022 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 3. juni 2022

  Grønne obligasjoner og myndighetsoverføring | Danmark trekker eget lovforslag om regulering av sosiale medier | Fortsatt uavklart om matmerking, men nye initiativ på gang | Sveriges formannskap i EU: overordnede prioriteringer | 10 år med borgerinitiativ
  (03.06.2022)

2022 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 25. mai 2022

  Norge og EUs nye strategi for energisamarbeid | Mot felles innkjøp av forsvarsmateriell i EU? | Nytt lovforslag for å bekjempe overgrep mot barn på nett | Enighet om nytt cybersikkerhetsdirektiv (NIS-2) | EØS-rådet uten felles konklusjoner også denne gangen | EUs ombudsmann advarer om «svingdør»-praksis
  (25.05.2022)
 • EU/EØS-nytt - 11. mai 2022

  Nytt rammeverk for deling av helsedata | Europas framtid: sluttrapporten og veien videre | EP-vedtak om blå økonomi: bunntrål, mineralutvinning og alger | Danske og svenske innspill til direktivforslaget om bedrifters aktsomhet
  (11.05.2022)

2022 - April

 • EU/EØS-nytt - 28. april 2022

  ACER og CEER med innspill til nytt regelverk for havvind | Høring om nytt instrument for kriseberedskap | Generaladvokaten med forslag til avgjørelse i svensk sak om studiestøtte | EU-domstolen uttaler seg om indre grensekontroll | Forslag til hvordan fagkomiteene kan inndras i EU-arbeidet | Krigsforbrytelser i Ukraina: Eurojust får utvidet mandat
  (28.04.2022)
 • EU/EØS-nytt - 8. april 2022

  Plenumsmøte i Europaparlamentet 4. – 7. april | Vilkår for utslipp fra industri og gårdsbruk skjerpes | EU tar Storbritannias diskriminerende anbudspraksis til WTO | Parlamentet vil spore krypto-transaksjoner | Ny økodesignforordning gir rammene for alle produkter | Gjennomføring av EØS-regelverket i Norge
  (08.04.2022)

2022 - Mars

 • EU/EØS-nytt - 31. mars 2022

  Ukrainske flyktninger: EUs 10-punkts handlingsplan | DMA: enighet om å regulere Big Tech | Schengen: revisjon av grenseforordningen behandles i Rådet | Rådet enige om nytt regelverk for politiske partier | Vil EU gå ut av det europeiske energicharteret?
  (31.03.2022)
 • EU/EØS-nytt - 22. mars 2022

  Foreslår nye statsstøtteordninger som følge av krigen i Ukraina | EPs anbefalinger om utenlandsk innblanding og desinformasjon | Europaparlamentet drøftar om gass og kjernekraft er bærekraftig | EP-resolusjon om «right to repair» | EU krever gjensidig adgang til internasjonale offentlige anskaffelser
  (22.03.2022)
 • EU/EØS-nytt - 10. mars 2022

  REPowerEU og nye tiltak knyttet til høye energipriser | EUs massefluktdirektiv aktivert, Norge følger etter | Nasjonalt kompromiss om dansk sikkerhetspolitikk | EU vil regulere tilgang og bruk av data | Menneskerettigheter og miljø: bedrifters aktsomhet i leverandørkjeden
  (10.03.2022)

2022 - Februar

 • EU/EØS-nytt - 24. februar 2022

  Ny «rom-pakke» for sikker sivil og militær kommunikasjon | EU-domstolen om handlingsrommet til å reservere kontrakter for ideelle leverandører | Direktiv om plattformarbeidere strider mot nærhetsprinsippet | Foreslår endringer i fornybardirektivet på områder av interesse for Norge | Ny behandling av lovforslag om kjønnsbalanse i styrer
  (24.02.2022)
 • EU/EØS-nytt - 17. februar 2022

  Europas helseministre diskuterte utvidet samarbeid | Personvernforordningen: hvor stort er det nasjonale handlingsrommet? | Parlamentets rapport om EUs havvind-strategi | Batteriforordningen: produkters livssyklus og fornybar energi | Endring av pakkereisedirektivet på EU-høring
  (17.02.2022)