EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2019 - Januar

 • EU/EØS-nytt - 23. januar 2019

  Norge ønsker ikke å delta i EUs solidaritetskorps | Vil stanse overføringar til land med svak rettsstat eller korrupsjon | EU-valg: bøter for misbruk av persondata | Biodrivstoff og EUs avskogingskriterier | Eksport av velferdsytelser – status i EU | Grensekryssende utveksling av e-resepter | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (23.01.2019)
 • EU/EØS-nytt - 16. januar 2019

  EUs finanstilsyn – hvor mye økt myndighet? | Enighet om kabotasje – ikke om utstasjonering og hviletid | Generaladvokatens uttalelser i saker om «retten til å bli glemt»  | Ønsker retningslinjer om personvern i medisinsk forskning | Kritiserer manglende åpenhet i EU-arbeidet | EP lanserer Citizens’ App | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (16.01.2019)
 • EU/EØS-nytt - 9. januar 2019

  UK og Sveits enige om handelsavtale | Etiske retningslinjer for kunstig intelligens (AI) | Salg av alkoholholdige taxfreevarer bryter med EØS-avtalen | EU og Norge er enige om ny Eurodac-avtale | Sosialpolitikk og skatt: slutt på krav om enstemmighet? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (09.01.2019)