EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 10 treff

2021 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 9. juni 2021

  Kommisjonen åpner sak mot Tyskland om EU-rettens forrang | Forslag til endring av «grønne» statsstøtteregler | Forslag om felleseuropeisk e-ID | Schengen-reform: grensekontroll skal være «siste utvei» | Mange endringsframlegg til direktivet om minstelønningar | Norsk deltakelse i BEREC nærmer seg løsning
  (09.06.2021)
 • EU/EØS-nytt - 1. juni 2021

  EU-domstolen om Norge og EUs asylsystem | Ny EU-veiledning om engangsplast | Utviklingen av en sosial taksonomi | EU vil styrke bransjenormen mot desinformasjon | Møte i EØS-rådet 28. mai
  (01.06.2021)

2021 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 21. mai 2021

  Plenumsmøte i Europaparlamentet | Nytt forsøk på felles selskapsskatt | Retningslinjer for utvikling av EUs akvakultursektor | EU-landene vil styrke samarbeidet med Vest-Balkan | Kommisjonen evaluerer pasientrettighetsdirektivet | Strategiske rettssaker mot offentlig engasjement (SLAPP) | Framdriftsrapport om status for EØS-arbeidet
  (21.05.2021)
 • EU/EØS-nytt - 6. mai 2021

  Ønsker ikke Storbritannia med i Luganokonvensjonen | Ny kontrollmekanisme for statsstøtte fra tredjeland | Genredigering: Kommisjonen vil ha nytt regelverk | Svensk sak om studiestøtte i EU-domstolen | Hvitvaskingspakken – og mulig nytt byrå – utsatt | Helserisiko ved bruk av e-sigaretter
  (06.05.2021)

2021 - April

 • EU/EØS-nytt - 29. april 2021

  Status for forhandlingene mellom EU og Sveits | Brexit: Europaparlamentet får en større rolle | Nasjonale gjenoppbyggingsplaner klare | Kunstig intelligens «deltok» i høring i den finske riksdagen
  (29.04.2021)
 • EU/EØS-nytt - 23. april 2021

  Nye regler for regionalstøtte er lagt fram | Tilstrekkelige minstelønninger og likelønn | Historisk EU-regulering av kunstig intelligens (AI) | Ny klimalov og oppjusterte klimamål | Faktaark om myndighetsoverføring er oppdatert
  (23.04.2021)
 • EU/EØS-nytt - 15. april 2021

  Rådet støtter innføring av «digitale grønne sertifikat» | EU-landene enige om regler for felles vurdering av nye legemidler | Høyring om Arktis i Europaparlamentet | EU-strategi for bekjempelse av organisert kriminalitet | Kommisjonen skal foreslå datalagringsløsning før sommeren | Norsk deltakelse i PESCO-prosjekter | Sosial beskyttelse under pandemien
  (15.04.2021)

2021 - Mars

 • EU/EØS-nytt - 25. mars 2021

  Ny EU-dom om arbeidstidsdirektivet | Veikart om finansiering til politiske partier | Status for diskusjonen om ny batteriforordning | Ett år for å diskutere Europas framtid | Schengen informasjonssystem: status og utfordringer
  (25.03.2021)
 • EU/EØS-nytt - 19. mars 2021

  EU-domstolen: streik er en «ekstraordinær omstendighet» | Veikart om felleseuropeiske straksbetalinger | EU-landene diskuterer forslag om kritisk infrastruktur | Folketingets fagkomiteer prioriterer EU-saker | EP vedtar historisk «lettlest-rapport»
  (19.03.2021)
 • EU/EØS-nytt - 11. mars 2021

  ESA stiller spørsmål om norske restriksjoner på innreise | EUs digitale kompass: målene for 2030 | Rådets juridiske avdeling uttaler seg om minstelønn | Ny handlingsplan for EUs sosiale søyle | ESA stiller spørsmål om regler for eksport av kontantstøtte
  (11.03.2021)