EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2019 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 23. mai 2019

  ESA gransker det norske konsesjonssystemet for vannkraft | EU vedtar straffetiltak for cyberangrep | EØS-rådet: konklusjoner, framdrift og referat  | ePrivacy: «kvalitet framfor fart» | Bygningsenergidirektivet og nasjonalt handlingsrom | Blir det en EU-standard for mobilladere? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter |
  (23.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 9. mai 2019

  Det finske formannskapets prioriteringer | Avklaring om ikke-EU-lands deltakelse i EUs forsvarsfond | Et utvalg saker fra ESAs årsrapport | Stortingets forhåndsgodkjenning av EU-rettsakter | Borgerinitiativ avvist – fire godkjent | Genredigering: nordisk press for å endre EU-regelverket | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter  |
  (09.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 2. mai 2019

  Svenske og finske skogplaner ble ikke godkjent | Togpassasjerers rettigheter diskuteres i Rådet | ESA: norske eierskapsregler bryter med EØS-retten | Nye tall for innvilget asyl og kvoteflyktninger | Europeere er kritiske til vaksinasjon | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter  |
  (02.05.2019)

2019 - April

 • EU/EØS-nytt - 25. april 2019

  Status for EUs batteristrategi | Viderefører indre grensekontroll i seks måneder | Mindre bruk av enstemmighet i sosial- og arbeidslivspolitikk | Webers 12-punktsplan for et bedre EU | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter |
  (25.04.2019)
 • EU/EØS-nytt - 10. april 2019

  ESA: støtte til lokal havn ikke statsstøtte | Rettsstatsprinsippet: en utvidet «verktøykasse»? | Parlamentet klar med sin posisjon til mobilitetspakken | EU-landene starter debatt om veiprising og bompenger | EU-tiltak for en forsvarlig bruk av kunstig intelligens | Energiskatt: slutt på krav om enstemmighet? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (10.04.2019)
 • EU/EØS-nytt - 3. april 2019

  Frontex-styrke på 10 000 personer innen 2027 | EP-vedtak om folkefinansiering | Enigheten om trygdekoordinering avvist av Rådet | Statlig jernbane omfattes av anskaffelsesreglene | Borgerinitiativ med krav om minstelønn i plattformøkonomien | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (03.04.2019)

2019 - Mars

 • EU/EØS-nytt - 27. mars 2019

  Island og EU med avtale om ACER | EP: uenighet om terrorinnhold på nett | EU-dom om offentlige anskaffelser og ideelle organisasjoner | EU-kompromiss om finanstilsyn i tråd med norsk posisjon | Norsk CCS-prosjekt kandidat til EU-støtte | Varsler endringer i direktivet om trafikkbøter | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (27.03.2019)
 • EU/EØS-nytt - 20. mars 2019

  Ny EU-strategi markerer et skifte i holdningen til Kina | Svar på EU-kritikk av register over utenlandske tjenesteytere | Enighet om nye EU-regler for trygdekoordinering | Nye kriterier for biodrivstoff betyr at palmeolje fases ut | EØS-tilpasninger til kapitalkravsregelverket godkjent | Økt støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (20.03.2019)
 • EU/EØS-nytt - 6. mars 2019

  Regjeringens arbeidsprogram for 2019 – hva er nytt? | Norge avviser statsstøtteklage i TV2-saken | Foreslår tiltak mot skattesvindel og skatteunndragelse | Enighet om nasjonale ID-kort og oppholdsdokumenter | Ikke enighet om midlertidig indre grensekontroll | Svensk Näringsliv: 24 av 57 EU-vedtak får «tommel opp» | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (06.03.2019)

2019 - Februar

 • EU/EØS-nytt - 27. februar 2019

  Nye EU-retningslinjene for regulering av ulvebestanden | EP vedtar økte krav til trafikksikkerhet | Halalkjøtt kan ikke merkes som økologisk produkt  | Forslag til ny svensk datalagringslov | EU i Sveriges riksdag | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (27.02.2019)