Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stilling ledig

Ledige stillingar i stortingsadministrasjonen.

Personverngaranti frå Jobbnorge

Stortinget har knytt til seg Jobbnorge for kunngjering av ledige stillingar. Her er informasjon om korleis personvern vert vareteke i stillingsdatabasen til Jobbnorge:

  • Dei opplysingar du gjev om namn og e-postadresse vert berre lagra i databasen til Jobbnorge for å gje deg tilgang til dei tenestene du ynskjer.
  • Jobbnorge garanterer at dei ikkje distribuerer opplysingane til andre kommersielle aktørar utan ditt samtykke. Jobbnorge garanterer òg for at informasjon om brukarmønsteret ditt ikkje vert vidareformidla.
  • Opplysingane vert ikkje lagra lenger enn naudsynt og du har høve til å sletta deg som brukar når du måtte ynskja det.

Sist oppdatert: 27.02.2015 10:57