Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 73)

April 2021 (5)

Mars 2021 (1)

Februar 2021 (4)

Desember 2020 (60)

 • Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 8 S (2020-2021)

  Statsbudsjettet 2021

  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Ny saldering av statsbudsjettet 2020

  Prop. 56 S (2020-2021), Innst. 180 S (2020-2021)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 8 S (2020-2021)

  Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

  Departement: Finansdepartementet
  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021

  Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 5 S (2020-2021)

  Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et julebidrag til arbeidsløse

  Dokument 8:76 S (2020-2021), Innst. 180 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om et julebidrag til arbeidsløse

  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2021

  Prop. 1 LS (2020-2021), Innst. 5 S (2020-2021)

  Skatter, avgifter og toll 2021

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 5 S (2020-2021)

  Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.12.2020
  Votert: 19.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Prop. 43 S (2020-2021), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490, Innst. 156 S (2020-2021)

  Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Vågslid, Lene
  Debattert: 18.12.2020
  Votert: 18.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prop. 48 S (2020-2021) kap. 541, 542 og 5570, Innst. 174 S (2020-2021)

  Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Orten, Helge
  Debattert: 18.12.2020
  Votert: 18.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), Innst. 6 S (2020-2021)

  Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)

  Departement: Finansdepartementet
  Debattert: 18.12.2020
  Votert: 18.12.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak