Delegasjonen til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP) og ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)

Stortinget opprettet i 2015 en fast delegasjon for det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP). Delegasjonens arbeidsområdet ble i 2020 utvidet til å omfatte ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA).

ASEP  

ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (ASEM-samarbeidet). ASEM ble etablert i 1996 av EU og ASEAN sammen med Kina, Japan og Korea. Samarbeidet teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem sammen med Sveits og Bangladesh i 2012. Som en direkte konsekvens ble Stortinget invitert til å delta i ASEP, som består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet.

Stortinget ble formelt tatt opp som medlem i ASEP på det åttende møtet i Roma (ASEP VIII) i oktober 2014, og en fast delegasjon ble opprettet 18. juni 2015. Deltakelse i ASEP kan skape en god plattform for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og for observasjon av utviklingen i Asia, noe som er spesielt viktig med tanke på de asiatiske landenes økonomiske utvikling og forventningene om deres økte innflytelse i globale fora. Denne regionen er en aktør av økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge. Norge har for eksempel flere pågående frihandelsforhandlinger med ASEAN-landene gjennom EFTA. Europa og Asia er vertskap for ASEP-møtene annethvert år.

AIPA

Delegasjonens arbeidsområdet ble 19. november 2020 utvidet til å omfatte ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA) etter at Stortinget ble tatt opp som fast observatør til AIPA i september samme år.

AIPA er en interparlamentarisk forsamling bestående av nasjonale parlamenter i de ti ASEAN-landene i Sør-Øst Asia samt nasjonale parlamenter i en rekke observatørland i Asia, Stillehavet og Europa. Stortingets deltakelse som fast observatør vil gi en parlamentarisk dimensjon til samarbeidet mellom Norge og ASEAN på myndighetsnivå i den såkalte sektordialogen.

Observatørrollen innebærer at Stortinget inviteres til AIPAs årlige generalforsamlinger og får anledning til tett dialog med de ti ASEAN-landene, både under og mellom generalforsamlingene. Denne dialogen vil være med på å styrke de interparlamentariske relasjonene med en region av økende betydning for Norge.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).

Delegasjonens medlemmer

ASEP/AIPA-delegasjonen består av tre medlemmer og tre varamedlemmer (se oversikt nederst på siden).

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for delegasjonen ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Aktuelt

 • Dialog mellom parlamentarikerne i Asia og Europa

  Fred og sikkerhet, internasjonalt samarbeid og utvikling i kjølevannet av koronaviruset var tema da mer enn 30 parlamenter var digitalt samlet til møte i det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).

  (17.11.2021)
 • Viktig å samarbeide om globale helsespørsmål

  Stortinget deltok for første gang som fast observatør på generalforsamlingen til de sørøstasiatiske ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling (AIPA) mandag 23. august.

  (23.08.2021)
 • Stortinget tildelt fast observatørplass i AIPA

  10. september ble Stortinget tildelt fast observatørplass i AIPA, ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling.

  (10.09.2020)
 • Norge kan få viktig observatørrolle

  Norge kan få observatørrolle i AIPA – ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling. Samlet utgjør de ti landene i ASEAN Norges tredje største handelspartner på tjenester og fjerde størst på varer.

  (08.09.2020)
 • Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon

  Torsdag 17. oktober mottok Stortinget besøk fra Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse. Den kinesiske delegasjonen hadde tatt kontakt med Stortinget fordi de ønsket å diskutere hvordan man innhenter synspunkter fra befolkningen i politiske prosesser. 

  (21.10.2019)
 • Tettere samarbeid med ASEAN

  Stortinget styrket denne uken sitt samarbeid med parlamentariske kolleger i Sør-Øst Asia da leder og nestleder for Stortingets Asia-delegasjon deltok på ASEAN-landenes interparlamentariske forsamling AIPA i Bangkok.

  (30.08.2019)
 • Kvinnetoppmøte i Tokyo

  Stortingets Women-in-Parliament-ambassadør Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) deltok på kvinnetoppmøte i Tokyo sammen med Elin Agdestein (H) 25.–27. juni.

  (08.07.2019)
 • Viktige ASEAN-møter

  Stortinget har de siste to ukene i mai vært vertskap for viktige ASEAN-møter på og utenfor Stortinget. Dette reflekterer den økte Asia-satsingen som Stortinget har igangsatt gjennom en egen Asia-delegasjon (siden 2015), og som også vises gjennom økt besøksvirksomhet til og fra Asia.

  (03.06.2019)
 • Økt satsing på Asia

  Stortingets Asia-delegasjon var 4.–8. mars på arbeidsbesøk til Indonesia og Singapore, to sentrale partnere for Norge i Sør-Asia. 

  (08.03.2019)
 • Stortinget på møte i Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa

  Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) deltar 27. og 28. september på ASEPs 10. møte, i regi av Europaparlamentet i Brussel. Delegasjonen fikk støtte for sine forslag om likestilling og forvaltning av hav.

  (27.09.2018)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Nestleder Solberg, Erna H
Medlem Vasvik, Truls A
Varamedlem Myrli, Sverre A
Varamedlem Njåstad, Helge André FrP
Varamedlem Wold, Grete SV