Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Det har den siste tiden vært en diskusjon blant regjeringspartiene om elbilfordelene.
  Mener regjeringen det er et problem at stadig flere velger bort forurensende biler og isteden velger elbil, eller er dette i tråd med regjeringens og Stortingets politikk og har statsministeren flere eksempler på tiltak for utslippskutt som fungerer så godt at det er på tide å avslutte dem?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Har statsråden intensjon om å følge opp stortingets vedtak, og når kan stortinget forvente å få denne saken til behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Den 19 desember 2018 kunne vi lese at det i 2021 kommer 14 nye hybridtog til Trøndelag. Vi kan også på regjeringens hjemmeside lese at de nye togene vil trenge utbedringer av Infrastrukturen. Nå sier fagfolk i Bane Nor at de nye togene er betydelig tyngre enn de elektriske togene som egentlig skulle komme. De er derfor bekymret for infrastrukturen.
  Hvilken vurdering er gjort rundt togbanens bæreevne for innkjøp av nye togsett ble gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Hva er begrunnelsen for fjerningen av øremerkingen av 2 millioner til Leger mot Atomvåpen i revidert budsjett, hvordan vil regjerningen sikre større forutsigbarhet for fredsorganisasjonene framover og vil det bli opprettet søknadsordninger hvor organisasjonene kan søke flerårig støtte?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I Granavolden-plattformen står det: "Utarbeide en plan for å oppfylle Norges klimaforpliktelser med 45 prosent innenlandsk reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor når en avtale med EU om felles oppfyllelse er på plass".
  Når vil planen blir ferdigstilt og lagt frem, og er den under arbeid?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet