Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Høg-Jæren og Dalane har det vært satt igang et forskningsprosjekt, som skal kartlegge konsekvensene av utbyggingene for den utrydningstruede hubroen. Nå har forskerne støtt på problemer, ved at de ikke lenger får gps merke hubroen.
  Vil statsråden ta initiativ til at dette viktige forskningsprosjektet får fortsette og at det blir gitt tillatelse til gps sporing av fuglene?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til landbruks- og matministeren

  Mattilsynet region Trondheim og omland, som dekker kommunene Trondheim, Malvik, Skaun, Orkland, Heim, Hitra og Frøya har kun én dedikert person til å følge opp sju kommuner og 300 000 innbyggere. Dette er selvsagt en umulig oppgave og som gjør at god dyrevelferd ikke blir godt nok ivaretatt.
  Er statsråden fornøyd med ressursutviklingen i Mattilsynet, som skal sikre god dyrevelferd og trygt dyrevern og vil statsråden ta initativ til å styrke dyrevernsnemndene sin rolle for trygg og sikker dyrevelferd?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Har statsråden forståelse for at det er viktig at den utvidede SMB-rabatten raskt kommer på plass slik at norske banker også kan gjøre nytte av reduksjonen i kapitalkravene som grunnlag for å være enda sterkere til stede for små og mellomstore bedrifter?
 • Spørjetimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Det siste året har virkelig vist oss hvor viktig det er å jobbe for gode og trygge møteplasser for studenter for å forebygge ensomhet. Det er viktig å satse på langsiktige tiltak for å bedre studenters trivsel i studiebyene. Nybygg på Studentersamfundet i Trondhjem er blant de beste, største og potensielt billigste forebyggede tiltakene mot ensomhet blant studenter i Trondheim og vil sikre bedre studentvelferd for mange kommende generasjoner. Er statsråden enig i dette, og hvilke tiltak vil han iverksette for å bedre tilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  På Equinors generalforsamling i år vil Greenpeace og WWF fremme forslag om at Equinor skal rapportere nøkkelinformasjon for hver enkelt produksjonsenhet. Denne nøkkelinformasjonen dreier seg om klimarisiko og naturrisiko. Det betyr en rapportering av klimagassutslipp, tiltak for å redusere press på natur og biodiversitet i og rundt området for utbygging, og en vurdering av totalpåvirkningen av økologiske verdier i hele økosystemet hvor produksjonen finner sted.
  Vil statens representant som største aksjonær støtte forslaget?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet