Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  I et intervju med DN om fallet til norske krona (NOK) målt mot andre valutaer, uttaler statsråd Tonje Brenna at det ikke er politiske årsaker til kronekursfallet. Videre sier hun at "Vi har flytende kronekurs og politikerne bestemmer ikke den." Kan statsråden redegjøre for om Finansdepartementet er enig i at politiske prioriteringer ikke kan påvirke kronekursen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

  Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Per Vidar Kjølmoen, hevdet på Stortingets talerstol, med fiskeri- og havministeren i salen, at FrPs fiskeriministre fra 2015-2020 fremmet i alt tre saker for Stortinget. I følge Stortingets nettsted stemmer ikke dette. Kan statsråden oppklare hvor mange saker som ble fremmet av statsrådene Sandberg og Nesvik i denne perioden?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  I Stortinget 31.05 uttalte statsråden at hun mente domstolen i Steinkjer ble "fjernledet fra Trondheim». Til DAs undersøkelse av effekter og organisering fra februar 2022, oppgir Trøndelag tingrett at ledelsen reiser på tre-ukersturnus. De har enten to til tre dager i norddelen, én dag på Brekstad og så Trondheim eller hele tiden på reisefot mellom rettsstedene. Mener statsråden at hennes påstand om at domstolen i Steinkjer blir fjernledet fra Trondheim gir et dekkende og korrekt bilde av hvordan domstolen reelt sett ledes?
 • Skriftleg spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å avsette 10 millioner kroner til prosjekt med såkalte nærtjenestesenter. Solberg-regjeringen startet en pilot – Statens hus – som skulle bidra til å bygge opp sterke fagmiljø og samle statlige etater. Hva er den forskjellen mellom disse pilotprosjektene?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Nordic Mining (NM) viser til et totalt ressursgrunnlag på 387 Mt som inkluderer 254 Mt "Utleie fremtidige ressurser". Dette er store tall sammenlignet med selskapets oppdaterte prosjekt (UDFS) der kun 57 Mt malm skal utvinnes. Hva er den dokumenterte størrelsen på Engebøforekomsten der det er er gjort tilstrekkelige undersøkelser og foreligger planer for gruvevirksomhet?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle