Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Hvorfor trenerer norske myndigheter arbeidet i FNs menneskerettighetsråd med en anerkjennelse av retten til et trygt, rent, sunt og bærekraftig miljø, og hvilke juridiske vurderinger mener Norge det er nødvendig å utrede før man stiller seg bak et slikt initiativ?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  2. august sendte en gruppe på 34 afghanere som tidligere har jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, en søknad til regjeringen om å få hit sine nære familiemedlemmer som fedre, mødre, brødre og søstre. Til tross for gjentatte henvendelser og møter med representanter for Forsvarsdepartementet er ikke henvendelsen besvart.
  Vil regjeringen besvare henvendelsen raskt og sørge for at deres familiemedlemmer hentes til Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Innen 1. juli 2021 skulle Bane NOR levere en anbefaling av rutemodell og infrastrukturtiltak til Jernbanedirektoratet. Anbefalingen skal være fordelt på utviklingstrinn med tilhørende kostnadsestimater for hele strekningen Melhus – Steinkjer for to tog i timen, som foreløpig mål var 2027. Er denne anbefalingen tilgjengelig for offentligheten, og hvordan vurderer statsråden fremdriften for å nå målet i Byvekstavtalen om to tog i timen innen 2024?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Danmark og Costa Rica har nå gått i bresjen for en ny allianse med oljeproduserende land - the Beyond Oil and Gas Allianse (BOGA) hvor formålet er å unngå oppvarming over 1,5 grader ved at det ikke investeres mer i fossil energi. For å bli fullt medlem må land stanse å lete og begynne å fase ut fossil energi.
  Vil statsråden sørge for at Norge blir medlem av denne organisasjonen, og er Norge i dialog med Danmark i dette spørsmålet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Er det mulig innenfor EØS-avtalen å halvere veibruksavgiften på biodrivstoff innenfor omsetningspåbudet, og hvordan vil dette påvirke klimagassutslippene i Norge?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet