Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Dokumentserien

Dokumentserien er ei samling av publikasjonar med opphav i Stortinget eller organ knytt til Stortinget.

Kontrollorgana til Stortinget

Dokumentserien omfattar rapportar frå Stortingets kontrollorgan, representantforslag, skriftlege spørsmål, årsmeldingar frå Stortingets internasjonale delegasjonar og rapportar frå granskingskommisjonar. Ein del dokument ligg berre føre i PDF.

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Les meir om dokumentserien
Stortingets kontrollorgan

Avgrens utvalet

2023-2024 (9)

: