Dokumentserien

Dokumentserien er ei samling av publikasjonar med opphav i Stortinget eller organ knytte til Stortinget.

Dokumentserien femner om rapportar frå Stortingets kontrollorgan, representantframlegg, skriftlege spørsmål, årsmeldingar frå Stortingets internasjonale delegasjonar og rapportar frå granskingskommisjonar. Ein del dokument ligg berre føre i PDF.

Perioden 1814–2001: Register over Stortingets saker og publikasjonane som høyrer til, inkludert dokumentserien, er digitaliserte og tilgjengelege frå eiga side på nettstaden: Stortingsforhandlingar 1814–2001.

Dokument

Vi har ikkje innhald som svarer til avgrensinga di av lista. Prøv med færre avgrensingar på lista eller søk ved hjelp av søkjefeltet øvst til høgre på sida.