Markeringer på Eidsvolls plass

Eidsvolls plass er en av landets viktigste arenaer for folks ytringsfrihet og engasjement. Årlig gjennomføres det over 700 politiske, religiøse eller humanitære markeringer her.

Stortingsbygningen med Eidsvolls plass

Eidsvolls plass ligger foran stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Stortinget er grunneier og ansvarlig for å forvalte plassen på en rettferdig måte.

Hvem kan gjennomføre markeringer på Eidsvolls plass?

Enkeltpersoner over 18 år og organisasjoner kan søke om tid til å gjennomføre markeringer av politisk, humanitær eller religiøs karakter på plassen.

Kommersielle arrangementer, eller markeringer som involverer noen slags form for reklame, salg eller verving er ikke tillatt.

Kulturelle tilstelninger, som konserter og kunstutstillinger, som ikke er en del av en politisk, humanitær eller religiøs markering er ikke tiltatt.

Praktisk informasjon

Når du søker om markering på Eidsvolls plass, plikter du å sette deg inn i informasjon og regelverk knyttet til dette.

Publiseres i Stortingets kalender

Navnet på markeringen blir publisert i Stortingets kalender, samt på Stortingets intranett for stortingsrepresentanter og ansatte.

Tidsbruk

Perioden dere søker om må inkludere tid til eventuell rigging i forkant og rydding i etterkant. Ytre rammer for markeringer på Eidsvolls plass er fra 07.00 til 22.00. På grunn av stor pågang er det satt en grense på to timer for markeringer på lørdager.

Eidsvolls plass er stengt for markeringer på merkedager og ved spesielle anledninger. Last ned oversikten: Dager der Eidsvolls plass er stengt for markeringer (PDF).

Strøm

Alle avtalte markeringer på Eidsvolls plass kan få tilgang til strømskap. Kontaktdetaljer og fremgangsmåte får dere oversendt når søknaden er godkjent.

Forutsetninger

  • Kontaktpersonen for markeringen plikter å være til stede på Eidsvolls plass og tilgjengelig på mobiltelefon gjennom hele markeringen, inkludert eventuell rigging i forkant og rydding i etterkant.
  • Overtredelse av regler kan føre til umiddelbar tilbakekalling av avtalen og bortvisning fra plassen.
  • Politiet blir orientert om alle markeringer på Eidsvolls plass. En forutsetning for at avtalen er gyldig er at politiet ikke kommer med innsigelser.
  • Ved skade på parkanlegget eller ved utilfredsstillende opprydding etter en markering, kan arrangøren bli holdt ansvarlig for utgifter til utbedring.

Regler for markering på Eidsvolls plass

Regler for markering på Eidsvolls plass (pdf)

Personvern og offentlighetsinnsyn

Stortinget har egne regler om dokumentinnsyn. Disse følger i stor grad offentleglovas regler. I utgangspunktet vil derfor all korrespondanse (brev, epost mv.) mellom den som søker å holde arrangementer på Eidsvolls plass og Stortinget være offentlig, med mindre det finnes særskilt grunnlag for å gjøre unntak.

Vær oppmerksom på at både Eidsvolls plass og omliggende område filmes kontinuerlig. Se Stortingets personvernerklæring.

Hvordan kan jeg søke?

Alle bestillinger må gjøres på nett. Det er mulig å bestille markering maks tre måneder frem i tid. Du vil kun få opp ledige tider i skjemaet. Du skal motta en bekreftelse når du har sendt inn skjemaet. Hvis så ikke skjer, må du ta kontakt med oss.

Du vil få svar på din søknad innen tre arbeidsdager.

Undersøk ledig tid ved å krysse av på «Markeringer på Eidsvolls plass» i Stortingets kalender: Hva skjer på Stortinget.