Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2022. 

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Varsla saker

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny lov om låneformidling Juni

Kommunal- og distriktsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2021 Juni