Utanriks- og forsvarskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er utenrikspoltitske tilhøve, militært forsvar, meldingar frå Ombodsmannen for Forsvaret og andre saker om verksemda til nemnda, utviklingshjelp, saker som gjeld norske interesser på Svalbard eller i andre polarområde og – til vanleg – saker som gjeld avtalar mellom den norske staten og andre statar eller internasjonale organisasjonar.

Medlemene i komiteen

Medlemer i utanriks- og forsvarskomiteen. 

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteen er opne for publikum.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema frå høyringssidene. Fylg lenkja under

Samla oversyn over høyringane i komiteen.

Ved søknad om å få delta på høyring skal eit notat på inntil to sider sendast til postmottaket til komiteen innan fristen som er oppgjeven, eller lastast opp som vedlegg til skjemaet for å søkja om å få delta på høyring. Det er fagkomiteen sjølv som avgjer kven/kva for organisasjon han ynskjer å kalla inn til høyring i ei sak. Ein organisasjon bør vera landsomfattande. Organisasjonar som har ein samlande paraplyorganisasjon, bør lata seg representera av denne eller saman med den.  

Parlamentarisk verksemd fram mot sommaren og hausten 2020.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utanriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærar

Eivind S. Homme, 
Telefon: 23 31 35 13
eivind.s.homme@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgjevar

Ida Nygaard – ansvarleg for m.a. høyringar
Telefon: 23 31 35 53
ida.nygaard@stortinget.no

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Aktuelt

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle