Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortinget oppretta 22. oktober 2009 ein fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Bakgrunnen for etableringa er ei stigande interesse for Arktis både hjå dei arktiske landa og i ei rekkje land utanfor denne krinsen. Viktige sektorar er energi, klimaendringar og miljø, maritim transport, helse og utdanning.

Arktisk parlamentarikarkonferanse, logo.
Arktisk parlamentarikarkonferanse, logo.

Medlemene i delegasjonen

Delegasjonen er sett saman av seks medlemer og seks varamedlemer.

Sjå oversyn over medlemene i delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Den parlamentariske arktiske samarbeidskomité vert teken hand om av internasjonal avdeling.

postmottak.internasjonal@stortinget.no

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Haltbrekken, Lars SV
Nestleder Nordlund, Willfred Sp
Medlem Mathisen, Øystein A
Medlem Næss, Marianne Sivertsen A
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP
Medlem Thorheim, Bård Ludvig H
Varamedlem Bjørlo, Alfred Jens V
Varamedlem Elvenes, Hårek H
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H
Varamedlem Fasteraune, Bengt Sp
Varamedlem Jørgensen, Geir R
Varamedlem Madland, Tove Elise A