Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Hvordan kan postgangen forsinke et behandlingsløp for kreftpasienter med opptil seks uker, og hva vil helseministeren gjøre for å fjerne denne tidstyven i alle relevante behandlingsforløp?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Overbelegget på føden på St. Olav er nå så stort at kvinner blir lagt på gangen med sitt nyfødte barn bare timer etter fødsel, og kontroller blir ikke gjennomført etter planen kan vi lese i Adresseavisa 10. mai. Høsten 2018 ble det lagt ned 7 barselsenger, fødeavdelingen ble omorganisert og det skal spares 8 mill. kr.
  Hvilke tiltak vil statsråden innføre for at overbelegget på St. Olav ikke går ut over fødekvinner og hvordan vil han sikre at retningslinjer for fødsels- og barselomsorg blir overholdt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Noen ganger ber regjeringen om Stortingets samtykke til å ta inn EU-rett i EØS-avtalen før saken er behandlet i EØS-komiteen. Praksisen omtales som «forhåndsgodkjenning». En utfordring med forhåndsgodkjenning er at det ved endringer før eller under EØS-komiteens behandling vil kunne være slik at Stortinget reelt sett ikke har full oversikt over hva man har samtykket til. Er praksisen da i tråd med maktfordelingsprinsippet, Grunnloven og norsk lov for øvrig?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Hvilke ulemper og fordeler ser finansministeren med henholdsvis en selvstendig børs og en filialbørs i Oslo, og hvilket av disse alternativene ville hun ha foretrukket om hun kunne velge helt selv?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Ifølge NTB uttaler statsminister Erna Solberg 15. mai at utsettelsen av nedleggingen av fødetilbudet i Kristiansund vil gjelde til det nye sykehuset står ferdig.
  Kan statsråden bekrefte at dette stemmer, og vil han sørge for at det statsministeren sier vil bli fulgt dersom helseforetaket likevel går videre med sammenslåing før det nye sykehuset står ferdig?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet