Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn 19 representantar frå Akershus.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Spørjetimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til helse- og omsorgsministeren

  Til tross for stor motstand fra jordmødre og fødekvinner ble ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus lagt ned for ett år siden. Siden har flere av de ansatte startet opp et privat tilbud for hjemmefødsler, og vi kan lese i media om flere kvinner som benytter seg av tilbudet og betaler av egen lomme for å få den kontinuiteten og oppfølginga som ABC-klinikken tidligere ga. Mener statsråden det er i tråd med regjeringas politikk at kvinner ender opp med å betale mange tusen kroner for føde- og barseltilbud, fordi det offentlige tilbudet svikter?
 • Interpellasjon fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Stortinget behandlet Solberg-regjeringens stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg i 2020. Meldingen tok tak i 6 hovedutfordringer; lite åpenhet om døden, lindrende behandling og omsorg integreres for lite og for sent i forløpet, ikke tilstrekkelig grad av medvirkning og valgfrihet, tilbudet til barn/unge er ikke godt nok tilrettelagt, manglende ivaretakelse av pårørende og behov for frivillig innsats og mangelfull kompetanse og kunnskap. Hvordan har regjeringen Støre og statsråd Kjerkol fulgt opp dette arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Kan statsråden forsikre Stortinget om at Forsvaret vil oppnå full operativ evne på F-35 innen 2025?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Kan statsråden redegjøre for omfanget av flyteknikermangelen i Luftforsvaret, samt hvilke konkrete tiltak regjeringen gjennomfører, og hvilken effekt disse har hatt, for å sikre Luftforsvaret forsvarlig tilgang på flyteknikere?
 • Spørjetimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Vestland konkluderte med at tvillingene Mina og Mille ikke fikk forsvarlig helsehjelp. At vi ikke klarer å møte syke barn og unge bedre er kritisk. Det viser seg også at institusjoner som gir døgnbehandling til barn og unge, fortsatt er stengt i helgene og kun åpne i ukedagene. Hvordan vil statsråden sikre at barn som er under barnevernets omsorg, får den helsehjelpen de har krav på, og at døgnbehandling for barn og unge blir tilgjengelig uavhengig av om det er hverdag eller helg?
Sjå alle