Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Personvernerklæring – Stortinget

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger er alle opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Behandling av personopplysninger innebærer enhver bruk av slike opplysninger, eksempelvis innhenting, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.

1. Behandlingsansvarlig

Stortinget, ved Stortingets direktør, er behandlingsansvarlig for Stortingets registrering og behandling av dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og på hvilken måte behandlingen skal skje.

Den daglige behandlingen er lagt til den avdeling eller seksjon som behandler dine personopplysninger for å utføre sine arbeidsoppgaver.

2. Personvernombud

Stortinget har et personvernombud som skal være en faglig ressurs innen personvern. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet ved utøvelsen av sin rolle.

Du kan kontakte personvernombudet dersom du har spørsmål om Stortingets behandling av dine personopplysninger. Du finner kontaktinformasjon til slutt i denne personvernerklæringen.

3. Formål med behandlingen av personopplysninger

All behandling av personopplysninger som gjøres av Stortinget er for å kunne utføre de oppgaver og tjenester Stortinget skal ivareta.

4. Innhenting og registrering av personopplysninger

Stortinget behandler personopplysninger som er nødvendig for å utføre oppgaver og tjenester som skal ivaretas. Hvilke konkrete personopplysninger som innhentes og registreres er avhengig av oppgaven som skal utføres.

4.1. Sikkerhet og adgang

Stortinget innhenter personopplysninger for å ivareta sikkerheten på Stortinget.

Ved besøk til Stortinget må du gjennomgå en sikkerhetskontroll og legitimasjon må fremvises. Alle besøkende til Stortinget registreres i vårt besøkssystem. Vi registrerer ditt navn, eventuelt firma og navnet på den du skal besøke. Ved søknad om deltakelse på høring registreres navn, telefonnummer og e-post til organisasjonens kontaktperson og navn og tittel på deltakere. Søknader og deltakerliste blir arkivført. Opplysninger som registreres i besøkssystemet lagres i 90 dager.

Stortingets bygningsmasse er videoovervåket. Bilder og video fra Stortingets videoovervåking slettes automatisk etter syv dager. Ved hendelser som kan medføre etterforskning fra politiet, kan opptak oppbevares i inntil 30 dager.

4.2. Besøk og omvisninger

Stortinget tilbyr besøk for både skoleelever og øvrig publikum. På Stortingets nettside kan du melde deg på for eksempel omvisninger, læringsspill og arbeidsutplassering for skoleelever og lærerkurs.

Formålet med behandlingen er effektivt å kunne motta og behandle søknader og påmeldinger til de ulike aktivitetene.

Vi innhenter følgende personopplysninger:

  • Påmelding til omvisninger og læringsspill: Navn, telefonnummer og e-post på kontaktperson.
  • Søknad om økonomisk tilskudd (læringsspill): Navn, telefonnummer og e-post på klassens kontaktperson.
  • Søknad om arbeidsutplassering for skoleelever: Navn, telefonnummer (evt. til foresatte), e-post, skole og fylke.
  • Påmelding til Stortingets kurs/seminarer: Navn, adresse, telefonnummer og e-post. Hvis relevant: Skole, fylke og eventuelle allergier.

Personopplysningene oppbevares i inntil 18 måneder.

4.3. Innsynsbegjæring

Offentleglova og reglene om rett til innsyn i Stortingets dokumenter gir rett til innsyn i dokumentene til den parlamentariske virksomheten og til Stortingets administrasjon.

Ved henvendelse om innsyn i dokumenter registres navn, adresse, e-post, postnummer og poststed på den som henvender seg. Henvendelsene blir arkivført.

4.4. Presse

For at offentligheten kan følge den politiske virksomheten i nasjonalforsamlingen skal mediene ha nødvendig tilgang til det politiske og parlamentariske arbeidet som foregår på Stortinget.

For medlemmer av Stortingets presselosje innhentes personopplysninger for utstedelse av adgangskort. Det registreres navn, fødselsdato, telefon, e-post, tittel, jobbadresse og redaksjon/firma. For pensjonerte medlemmer registreres også privatadresse.

For mediemedarbeidere uten pressekort kan det søkes om besøkskort. Ved slik søknad registreres navn, fødselsdato, telefon, e-post, arbeidssted og stilling.

Pressehenvendelser registreres og lagres i vårt saksbehandlingssystem for mottakelse av slike henvendelser. I systemet registreres navn, mediebedrift, e-post og telefonnummer på den som henvender seg.

4.5. Nyhetstjenester

Stortinget tilbyr ulike nyhetsvarsel på e-post. Ved påmelding til slike nyhetsvarsler innhenter Stortinget din e-postadresse. E-postadressen vil kun bli benyttet til den aktuelle nyhetstjenesten. Dersom du ønsker å avslutte et abonnement, vil e-postadressen bli slettet.

Som hjelp til videre utvikling og forbedring av tjenestene, lagrer Stortinget anonymisert brukerstatistikk for abonnementstjenestene til analyseformål.

4.6. Stortingets nettside og sosiale medier

Det overordnede målet for Stortingets nettside er å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan benytte seg av sine demokratiske rettigheter.

Stortinget er behandlingsansvarlig for innhold på Stortingets sosiale medier. Personopplysninger som publiseres av brukere av Stortingets sosiale medier benyttes ikke til andre formål.

4.6.1. Bruk av informasjonskapsler

Stortinget bruker informasjonskapsler («cookies») for å analysere brukermønsteret på Stortingets nettside. Informasjonskapsler er små tekstfiler eller binære data som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin.

Filene kan kun leses av stortinget.no og brukeren selv, og benyttes for eksempel for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunkt samt hvilket nettsted brukeren kom fra. Bruk av nettstedet kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Formålet med informasjonskapsler er å få statistikk om bruken av nettstedet som hjelp til videre utvikling og forbedring av tjenesten. Bruk av informasjonskapsler kan også forbedre ytelsen for brukerne, for eksempel ved at sider lastes raskere.

Det er Stortinget og leverandører som benyttes til vedlikehold, utvikling og søk på nettstedet som behandler opplysningene.

Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i din nettleser.

Se oversikt over informasjonskapsler som er i bruk på stortinget.no.

4.6.2. Analyseverktøy for statistikk og undersøkelser

Stortinget bruker analyseverktøyene Matomo og Hotjar for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet www.stortinget.no. Matomo og Hotjar benytter informasjonskapsler. Det registreres kun generell statistikk, som nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

Stortinget fjerner de siste sifrene fra brukerens IP-adresse før informasjon lagres av Matomo. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte bruker.

5. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som innhentes, registreres i ulike systemer Stortinget benytter. Det registreres personopplysninger som er nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen.

Ansatte i Stortinget som benytter de ulike systemene i sitt arbeid, vil gjennom disse få tilgang til opplysninger som er registrert i det aktuelle systemet. De ansatte skal kun behandle personopplysningene når det er nødvendig for å utføre sine arbeidsoppgaver. Tilgang til behandling av personopplysninger vil være begrenset ut fra en nødvendighetsvurdering.

6. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Stortinget oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, eller er pålagt oppbevaring i henhold til annen lovgivning.

Der tredjepart behandler personopplysninger på Stortingets vegne, vil oppbevaring og sletting skje i henhold til lov og databehandleravtale.

Det vil i enkelte tilfeller være aktuelt å lagre personopplysninger i papirform. Slik oppbevaring skal skje på forsvarlig måte.

7. Deling av personopplysninger

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til tredjepart der dette er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgavene Stortinget skal ivareta.

Stortinget benytter eksterne leverandører for å utføre ulike oppgaver. Det skal i slike tilfeller signeres en databehandleravtale som skal sikre at personopplysningene blir behandlet i henhold til det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

8. Dine rettigheter

8.1. Rett til innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke konkrete personopplysninger Stortinget behandler om deg og til hvilket formål de blir benyttet. Du har rett til å vite hvor egne personopplysninger er hentet fra, om de har blitt utlevert til andre og eventuelt mottaker av disse.

8.2. Rett til å trekke samtykke

Dersom grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er samtykke, har du rett til å trekke samtykket tilbake.

8.3. Retting og sletting

Hvis du oppdager at Stortinget har registrert unødvendige, uriktige, utdaterte eller ufullstendige personopplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.

8.4. Rett til å klage på behandling av personopplysninger

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker personvernet. Datatilsynet kontrollerer at personvernregelverket blir fulgt.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet. Datatilsynet vil så vurdere om saken skal følges videre.

9. Sikring av opplysninger

Dine personopplysninger blir ivaretatt gjennom sikring av Stortingets IT-system. Systemer og programvare som behandler personopplysninger sikres med tilgangsstyring (brukernavn og passord). Tilgang til slike systemer er begrenset til de som har tjenstlig behov.

10. Kontaktinformasjon

Spørsmål om personvern på Stortinget kan rettes til Stortingets personvernombud.

E-post: personvern@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 50

Personvernerklæring ved anskaffelser

Personvernerklæring ved rekruttering

Sist oppdatert: 29.11.2022 11:53
: