Nordisk råd

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd tar initiativer og er rådgivende og kontrollerende i spørsmål og saker som vedrører det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd møtes tre-fire ganger i året, samt til årsmøtet. Rådet ble opprettet i 1952, og reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern».

Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker. Nordisk ministerråd, opprettet i 1971, er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Siden 1994 har sametingene i Norge, Sverige og Sameparlamentet i Finland hatt observatørstatus i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

 • Nordisk råds visepresident Martin Kolberg og president Michael Tetzschner. Foto: Stortinget.

  Nordisk råd

  Nordisk råds 70. sesjon ble arrangert på Stortinget 30. oktober–1. november. Les mer om sesjonen.

  (01.11.2018)
 • Jorodd Asphjell (til høyre) overtar stafettpinnen fra Ålands avtroppende BSPC-president Jørgen Pettersson (foto: Ralf Roletschek)

  Norge overtar presidentskapet i BSPC

  Jorodd Asphjell ble valgt til ny president i Det parlamentariske østersjøsamarbeidet

  (30.08.2018)
 • Nordisk råds presidium på besøk ved Senter for cyber- og informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik. Foto: Stortinget.

  Nordisk forsvarspolitikk og cybersikkerhet

  Nordisk råds presidium var samlet i Oslo og Gjøvik 26.–28. juni for diskusjoner om nordisk forsvarssamarbeid og cyber- og informasjonssikkerhet.

  (29.06.2018)
 • Bente Stein Mathisen. Foto: Stortinget.

  Felles kamp mot superbakteriene

  – Antibiotika som våpen mot sykdommer kan ikke lenger bli tatt for gitt, sier lederen av Nordisk råds velferdsutvalg, Bente Stein Mathisen. Hun innledet på et seminar i Europaparlamentet 25. april, hvor felles tiltak for å stoppe utviklingen ble diskutert.

  (26.04.2018)
 • Nordisk råds president Michael Tetzschner. Foto: Auðunn Níelsson/norden.org

  Kan havet reddes?

  Hva kan vi gjøre for å redde havet? Det spørsmålet sto øverst på agendaen under Nordisk råds møter og temasesjon i Akureyri på Island 9.–10. april.

  (11.04.2018)
 • Nordiske flagg på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Nordens dag

  Stortinget markerte Nordens dag 23. mars med å flagge med de nordiske flaggene på Løvebakken.

  (23.03.2018)
 • Michael Tetzschner på talerstolen i Stockholm. Foto: Kjersti T. Omejer, Høyre.

  Norden – en digital foregangsregion

  Digitaliseringens muligheter til å styrke de nordiske demokratier og velferdstjenester sto på dagsordenen da Nordisk råd møttes i Stockholm 23.–24. januar. 

  (25.01.2018)
 • Michael Tetzschner (H) og Eirik Sivertsen (A) deltok på konferansen. Foto: Stortinget.

  Samarbeid og dialog i nordområdene viktigere enn noensinne

  Ønsket om et styrket og fredelig samarbeid i nordområdene var gjennomgangstonen da parlamentarikere fra Russland, EU, Norge og Island var samlet til Det femte nordlige dimensjons parlamentarikerforum i Brussel 22. november. 

  (23.11.2017)
 • Michael Tetzschner på talerstolen i Helsingfors. Foto: Stortinget.

  Leder Nordisk råd i 2018

  Norge er tildelt presidentskapet i Nordisk råd for 2018. Målet er å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, med særlig vekt på helse, utdanning, hav og forsvar. 

  (02.11.2017)
 • Michael Tetzschner (H). Foto: Stortinget.

  Nordisk energisamarbeid tema på Nordisk råds sesjon

  Denne uken møtes Nordisk råd i Helsingfors til sin 69. sesjon. Sesjonen avsluttes med at Norge overtar formannskapet for Nordisk råd i 2018.

  (30.10.2017)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Tetzschner, Michael H
Nestleder Kolberg, Martin A
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Medlem Bransdal, Torhild KrF
Medlem Emblemsvåg, Marianne Synnes H
Medlem Greni, Heidi Sp
Medlem Grung, Ruth A
Medlem Horne, Solveig FrP
Medlem Jegstad, Nils Aage H
Medlem Kjenseth, Ketil V
Medlem Lauvås, Stein Erik A
Medlem Mathisen, Bente Stein H
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Medlem Nordlund, Willfred Sp
Medlem Olsen, Ingalill A
Medlem Sandberg, Nina A
Medlem Wiborg, Erlend FrP
Medlem Øvstegård, Freddy André SV
Varamedlem Almeland, Grunde V
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H
Varamedlem Gharahkhani, Masud A
Varamedlem Gulati, Himanshu FrP
Varamedlem Hansen, Øystein Langholm A
Varamedlem Harberg, Svein H
Varamedlem Haukland, Marianne H
Varamedlem Helleland, Trond H
Varamedlem Johnsen, Tor André FrP
Varamedlem Lerbrekk, Solfrid SV
Varamedlem Moflag, Tuva A
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Varamedlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Varamedlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H
Varamedlem Storehaug, Tore KrF
Varamedlem Staalesen, Siri Gåsemyr A
Varamedlem Thommessen, Olemic H