Nordisk råd

Nordisk råd er et omfattende regionalt samarbeid mellom parlamentene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. Siden etableringen i 1952 har målet vært å enes om felles nordiske løsninger som har tydelig positiv effekt for innbyggerne i Norden.  

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Samarbeidet i Nordisk råd dekker svært mange samfunnsområder, blant annet miljø, klima, energi, utdanning, innovasjon og kultur. Blant resultatene av samarbeidet er et felles nordisk arbeidsmarked, passfrihet ved reiser mellom nordiske land og en rekke felles sosiale bestemmelser. Visjonen er at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.

Sammen med Nordisk ministerråd (de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan) arbeider Nordisk råd for felles løsninger slik at folk kan leve, jobbe og forflytte seg uhindret over landegrensene i Norden. Nordisk råd arbeider også for å styrke nordiske interesser og verdier internasjonalt, med utgangspunkt i sin internasjonale strategi. Hvert år deler Nordisk råd ut fem priser: en litteraturpris, en musikkpris, en filmpris, en barne- og ungdomslitteraturpris samt en miljøpris.

Nordisk råd består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Island har gjennom Samisk parlamentarisk råd observatørstatus med talerett under alle dagsordenpunkter. Ungdommens nordiske råd er gjester på Nordisk råds møter og sesjoner med talerett under alle dagsordenpunkter.

Arbeidet i Nordisk råd er organisert i fire fagutvalg samt et presidium som har ansvar for å lede og koordinere arbeidet. Det øverste organet er plenarforsamlingen, som vedtar en rekke beslutninger på de årlige sesjonene og kommer med uttalelser til de nordiske regjeringene. Det politiske samarbeidet om konkrete saker skjer først og fremst gjennom de nordiske partigruppene og i fagutvalgene. Nordisk råd fremmer sine saker gjennom forslag og spørsmål til de nordiske regjeringene.

Reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern». Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker.

Nordisk råds medlemmer samles årlig i to fellesmøter/sesjoner der alle medlemmene deltar, og fem årlige møter i fagutvalgene. Vertskapsansvaret for møtene roterer mellom de nordiske landene. De nordiske landene leder rådet et år av gangen. I 2024 er det Island som leder rådet.

Les mer om det nordiske samarbeidet på www.norden.org/no. Se også informasjon om arbeid og arbeidsformer i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Orten, Helge H
Nestleder Asphjell, Jorodd A
Medlem Elvestuen, Ola V
Medlem Eskeland, Liv Kari H
Medlem Funderud, Kjerstin Wøyen Sp
Medlem Greni, Heidi Sp
Medlem Gulati, Himanshu FrP
Medlem Johnsen, Tor André FrP
Medlem Kleveland, Kathrine Sp
Medlem Lagesen, May Britt A
Medlem Lauvås, Stein Erik A
Medlem Lie, Kathy SV
Medlem Lund, Tobias Drevland R
Medlem Madland, Tove Elise A
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Medlem Trøen, Tone Wilhelmsen H
Medlem Vasvik, Truls A
Medlem Vitanza, Solveig A
Medlem Westgaard-Halle, Lene H
Medlem Øvstegård, Freddy André SV
Varamedlem Bakke, Åse Kristin Ask A
Varamedlem Bergstø, Kirsti SV
Varamedlem Bjørke, Nils T. Sp
Varamedlem Fagerås, Mona SV
Varamedlem Harberg, Svein H
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP
Varamedlem Hovland, Odd Harald A
Varamedlem Iversen, Geir Adelsten Sp
Varamedlem Jønnes, Kari-Anne H
Varamedlem Leirtrø, Kirsti A
Varamedlem Linnestad, Anne Kristine H
Varamedlem Marhaug, Sofie R
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp
Varamedlem Nilsen, Marius Arion FrP
Varamedlem Næss, Marianne Sivertsen A
Varamedlem Sandtrøen, Nils Kristen A
Varamedlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Varamedlem Skjelstad, André N. V
Varamedlem Sørvik, Terje A
Varamedlem Trellevik, Ove H