Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 50)

 • Spørjetimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å oppnå forenkling for nærings- og foreningsliv gjennom digitalisering, og hvordan Brønnøysundregistrenes mulighet til å ta en offensiv rolle i dette arbeidet vil være med forslaget til driftsbudsjett for 2020
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan gå inn for en lånebevilgning til Nye Oslo universitetssykehus når usikkerheten er så stor
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at realiseringen av Nye Oslo universitetssykehus ikke går på bekostning av nødvendige byggeprosjekter i andre deler av Helse Sør-Øst
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener at veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er benyttet i sykehusplanleggingen
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om ikke regjeringen ser behovet for å avlaste Ahus og bygge et lokalsykehus for hele Groruddalen, med bakgrunn i at bare én av tre Groruddalen-bydeler skal overføres fra Ahus til Aker sykehus etter første etappe i planene om Nye Oslo universitetssykehus
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvordan regjeringen vil løse krisen i påtalemyndigheten, med henvisning til ekstremt høyt arbeidspress og at saker henlegges eller blir liggende så lenge at tingretten mener det er brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og må gi strafferabatt, noe som går ut over rettssikkerheten
 • Spørjetimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om regjeringens forslag til kutt i ordningen med stønad til barnebriller er tilstrekkelig utredet, og på hvilket kunnskapsgrunnlag statsråden besluttet å gjøre endringer som påvirker barns mulighet til å få tilpassede briller
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at andelen innleide på byggeplasser i Oslo er skyhøy og på samme nivå som før de nye innleiereglene ble innført, og hva statsråden vil gjøre for å sikre at de nye bestemmelsene blir fulgt
 • Spørjetimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden ser at det å legge ned kjøkkenet på Ila gir dårligere oppfølging av de innsatte, og at de innsatte mister et viktig verktøy for å få utdanning og muligheter til å lykkes etter endt soning
 • Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden mener at budsjettkuttene som er gjort i kriminalomsorgen, går ut over innhold og 1. linja i kriminalomsorgen
 • Spørjetimespørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 23.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden anerkjenner fare for spredning av sykdommen svinepest fra villsvin til tamgris, og om regjeringen vil ha som mål å utrydde villsvin
 • Munnleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om hvorfor eldreministeren og regjeringen gjør det vanskeligere å sikre mennesker med demens og deres pårørende en trygg hverdag, med henvisning til at tilskuddsordningen avvikles fra nyttår, samtidig som lovkravet om dagaktivitetsplasser trer i kraft
 • Munnleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om at det ikkje finst eit fleirtal i Stortinget for å gjere så storstilte nedleggingar som Domstolkommisjonen legg opp til, og om justisministeren er einig med dei andre partia i at strukturforslaget slik det ligg, bør skrotast
 • Munnleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om at eldre- og folkehelseministeren gjentatte ganger har stått fram i media og hevdet at kommunene ikke tar sitt ansvar for BPA-ordningen, og hvorvidt hun har vurdert tiltak som å prioritere kommuneøkonomien og styrke rettssikkerheten for folk med behov for BPA
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråd Kallmyr er enig i det Erna Solberg sa i fjor, at kritikken mot nærpolitireformen har stilnet, eller om han er enig med alle de tusenvis av politifolk som har sagt så tydelig fra
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorfor utenriksministeren måtte vente så lenge med å fordømme Tyrkias militæroffensiv i Nordøst-Syria
 • Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 15.10.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 23.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp Stortingets vedtak om å vurdere å etablere en tilsynsordning med tilhørende sanksjoner, som skal sikre at bedriftene følger opp den lovbestemte plikten til å opprette og beholde obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte
 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsrådens mål om at halvparten av norske studenter skal ha utenlandsopphold som del av studiene, og hvorvidt de 15 millionene i statsbudsjettet er nok til å tette det økende gapet mellom mål og realiteter, eller om regjeringen kommer med ekstratiltak når studiemobiliteten synker
 • Spørjetimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Sett fram av: Mani Hussaini (A)

  Svart på: 16.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om utenriksministeren, som Danmark, vil fordømme Tyrkias invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria, og hva norske myndigheter vil foreta seg i møte med den alvorlige situasjonen i regionen
 • Spørjetimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden er bekymret for økonomien i private barnehager, eller at bemanningstettheten kan gå ned grunnet manglende finansiering, med henvisning til at regjeringen vil redusere tilskuddet til bemanningsnorm