Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 140)

 • Spørjetimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Oljefondet har investert i 66 selskaper som gjennom sin virksomhet støtter opp under og tjener på de ulovlige israelske bosettingene på okkupert palestinsk område og okkupasjonsøkonomien ellers, ifølge Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Oljefondet har tidligere ekskludert selskaper som har drevet forretningsvirksomhet på okkupert land. Eier oljefondet i dag selskaper som er involvert i den ulovlige okkupasjonen, og vil statsråden i så fall ta initiativ til at oljefondet ekskluderer selskapene fra fondet?
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Pensjonsreformen gjør at pensjonene kuttes, i takt med at gjennomsnittlig levealder øker. Partiene bak reformen har argumentert med at folk kan utligne kuttene ved å stå lenger i jobb. Uføre rammes også av kuttene, selv om de har en medisinsk diagnose og vedtak fra Nav på at de ikke klarer å jobbe. For mange friske er det vanskelig å stå i jobb til de er over 70 år, og for uføre er det i hvert fall helt umulig å jobbe seg til å få samme pensjonsnivå som folk fikk før. Vil statsråden foreslå at uføre skal skjermes for pensjonskutt?
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Det er mye usikkerhet for ansatte i Helse Nord. Kort etter at det ble foreslått at Narvik sykehus skulle miste akuttfunksjonen inviterte det kommersielle helseselskapet Capio leger i området til et møte. Selskapet har også etablert seg i Mo i Rana, der de også vil utvikle et spesialistsenter. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke usikkerheten som følger av omstillingsprosessen i Helse Nord, nå gjør at sårt tiltrengt helsepersonell blir rekruttert av kommersielle aktører og at helsepersonellmangelen i Helse Nord forverres?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Stortinget vedtok nyleg å be regjeringa anerkjenna Palestina som ein eigen stat på eit tidspunkt der ei anerkjenning kan ha positiv innverknad på ein fredsprosess. Kva er regjeringa sin plan for at dette kan skje, og kva for argument har utanriksministeren for at ei anerkjenning kan ha positiv innverknad på ein fredsprosess?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Onsdag i forrige uke kom nyheten om at REC Solar legger ned i Norge. 100 ansatte på Herøya og i Kristiansand mister jobben. Arbeidsplasser, teknologi og kompetanse som er viktig for Norge og den grønne omstillingen, kan gå tapt. Dette forsvinner fort til Kina. Regjeringens Grønt industriløft fremhever solindustrien, men er lite konkret, bortsett fra å gi tilgang til eksisterende virkemidler, vurdere EU-samarbeid og vise til at det kan komme en strategi om ett år. Hvilke raske grep tar regjeringen for å redde kompetanse og arbeidsplasser i norsk solindustri?
 • Spørjetimespørsmål fra Stine Westrum (R) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Mener regjeringen at Israel har et særlig ansvar for gjenoppbygging av sivil infrastruktur på Gazastripen, og i så fall, hvordan vil regjeringen sørge for at Israel også blir holdt økonomisk ansvarlig for sine ødeleggelser der?
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  «Don’t Buy into Occupation Report», som en koalisjon av 24 organisasjoner står bak, blant andre LO og Norsk Folkehjelp i Norge, viser at Statens pensjonsfond utland har investert 13,9 milliarder dollar i selskaper som bidrar til Israels folkerettsstridige okkupasjon av Palestina. Av finansinstitusjonene som er undersøkt, er SPU den største investoren i selskaper som er involvert i ulovlige bosettinger. Vil regjeringen vurdere og ta initiativ til at SPU ikke skal være investert i selskaper som bidrar til folkerettsstridig okkupasjon?
 • Spørjetimespørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Mange norsk-palestinere har mistet familie og venner i den grufulle krigen i Gaza de siste ukene, og rundt 200 søstre og brødre har kommet hjem til Norge etter et seks dagers mareritt, innesperret i Gaza. Det er med andre ord mange nordmenn som nå trenger skikkelig helsehjelp. Har statsråden oversikt over hvilke tilbud de relevante kommunene gir for å ivareta plikten til å hjelpe mennesker i krise, og er statsråden fornøyd med det tilbudet som gis?
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Kliniske studier innen gynekologisk kreft er organisert under Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, som er vedtatt nedlagt. Siden 2018 har mer enn 500 kvinner deltatt i studier. Inkludering av nye studier er nå stanset, og kompetent personell har begynt å se seg om etter andre jobber. I hovedsak mangler de 5 millioner kroner for å opprettholde dagens virksomhet. Hva vil statsråden gjøre for å videreføre et nasjonalt senter som koordinerer forskningen og rekrutterer til kliniske studier innen gynekologisk kreft?
 • Spørjetimespørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Israel har svara på terrorangrepet den 7. oktober med ei grusom kollektiv avstraffing av heile befolkninga i Gaza. Men også den palestinske befolkninga på Vestbreidda og rundt om i Israel vert straffa for Hamas sitt brutale terrorangrep. Trakassering og vald mot palestinarar har auka i omfang, spesielt på Vestbreidda, der dei valdlege busettarane får fare fram som dei vil, utan at politiet grip inn. Over 200 palestinarar er drepne på Vestbreidda sidan den 7. oktober. Norsk-palestinarar som har søkt om familiegjenforeining, ventar på svar, og nokon har fått avslag. Vil statsråden sørge for at det vert gjort ei ny og raskare vurdering av søknadane i ljos av den kritiske situasjonen?
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  29. november er FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk. Israels okkupasjon har i 75 år belastet det palestinske sivilsamfunnet gjennom å ødelegge infrastruktur, institusjoner og arbeidsforhold, blant annet ved å raide og terrorstemple sivile menneskerettsorganisasjoner som Al-Haq. Norge har i flere tiår vært en viktig støttespiller for å bidra til at palestinerne kan bygge opp sitt sivilsamfunn. Hva tenker statsråden om at en rekke institusjoner i Palestina igjen er ødelagt som et resultat av den massive bombingen av Gaza?
 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål den 15. november slår næringsministeren fast at han forventer «at alle selskapene der staten er eier ikke bare følger gjeldende lover og regler, men også utøver forsvarlige aktsomhetsvurderinger, også med tanke på humanitærretten». Kan statsråden bekrefte at dette er i samsvar med de anbefalinger som følger av både FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv?
 • Spørjetimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Israels grufulle krig mot Gaza har rettet verdens øyne mot et folk som i årtier har vært undertrykt og diskriminert. Blokade, okkupasjon, trakassering, vilkårlig fengsling, vold og drap er snarere normalen enn unntaket for det palestinske folk. I altfor lang tid har verdenssamfunnet lukket øynene, og den internasjonale tilstedeværelsen har blitt svekket snarere enn styrket de siste årene. Er utenriksministeren enig i at at den internasjonale tilstedeværelsen i palestinske områder bør økes?
 • Spørjetimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at elever med stort læringspotensial får et godt tilbud i skolen?
 • Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  I en spørreundersøkelse blant landets kommunedirektører, publisert i Kommunal Rapport i august, kom det frem at 44 prosent mener at antallet grunnskoler bør reduseres i den kommende valgperioden. Totalt 223 av 356 kommunedirektører svarte på undersøkelsen. Er statsråden enig i denne vurderingen?
 • Spørjetimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Forskere ved NTNU frykter strømpriskollaps når det blåser i Nordsjøen, og advarer mot havvindutbyggingen i Sør-Norge. Er statsråden enig i at havvindproduksjonen ved Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord vil bli ulønnsom når det blåser som mest, og dessuten spesielt dyr når andre land produserer havvindkraft i samme geografiske område samtidig?
 • Spørjetimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Å holde aktører som bryter folkeretten ansvarlige er viktig for å sikre en regelstyrt verdensorden. Norge har tatt en proaktiv rolle når det gjelder å kartlegge ukrainere som kommer til Norge og gjennom å stille personell fra Kripos til disposisjon for Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Hva gjør regjeringen for at ICC kan etterforske, kartlegge og holde partene i konflikten mellom Palestina og Israel ansvarlige for sine krigsforbrytelser?
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  I Aftenposten den 4. august 2023 kom avsløringa om at Tretten bru ikkje tolte meir enn si eiga vekt. Når eit punkt på ei bru som Tretten bru har ei belasting på 211 prosent, vil ho i teorien ikkje tole å halde oppe stort meir enn si eiga vekt. Vegdirektoratet fekk melding om dette i 2016 utan å handle. Det er ein svært alvorleg systemsvikt når Vegdirektoratet og dei ansvarlege der har visst om dette utan å handle, som til slutt enda med brukollaps, der liv kunne gått tapt. Kva har statsråden gjort for å følge opp dette?
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Til behandling

  Fellesforbundet slår alarm om sikkerheten for arbeidsfolk offshore. Folk gruer seg til å dra ut. De er usikre på sikkerheten. Økt bruk av kampanjebasert vedlikehold framfor jevnlig vedlikehold og økt kostnadspress som følge av at man bruker enhetspris framfor timepris, er noe av det som trekkes fram i en rapport fra Safetec fra mars 2023. For ikke lenge siden overtok statsråden ansvaret for Petroleumstilsynet. Hva gjør statsråden for å sikre arbeiderne offshore og sørge for at de ivaretas på en god nok måte av oljeselskapene?
 • Munnleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.11.2023

  Svart på: 22.11.2023 av landbruks- og matminister Geir Pollestad

  Om statsråden mener at signalene fra Nortura om at de vil gå bort fra hurtigvoksende kylling baserer seg på et sviktende faktagrunnlag