Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det skal tilsetjast domstolleiarar i dei nye, samanslåtte domstolane.
  Vil dette skje etter opne utlysingar av stillingane eller vil det i nokre eller alle tilfella vera ein automatikk i at domstolleiaren for den største domstolen skal få tildelt stillinga som leiar for den nye, samanslåtte domstolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til samferdselsministeren

  Når vil statsråden sørge for at bomstasjonen på Tresfjordbrua fjernes, i tråd med budsjettforliket mellom regjeringen og FrP?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til helse- og omsorgsministeren

  En av hovedutfordringene med smittespredningen knyttet til covid 19 er importsmitte. Det så vi i mars, i juni og nå i høst. Regjeringen har hele veien hatt ansvaret for hvordan grensene skal være åpne eller stengt for reisende. Første uka i 2021 kommer det 128 fly bare fra Polen og Litauen til Norge.
  Hvorfor mener statsråden det er trygt for alle oss andre å reise med offentlige transportmidler sammen med nyankommet arbeidsinnvandrere fra røde land, før de kommer til det stedet de skal i karantene?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helse Møre og Romsdal har no bestemt seg for å stenge fødeavdelinga i Kristiansund frå februar.
  Meiner statsråden at dette er i tråd med Stortingets vedtak, og viss ikkje, vil regjeringa ta grep for å sikre rekruttering og ressursar til å oppretthalde akutt fødselshjelp i både Molde og Kristiansund?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Har noen i departementene eller fra statsministerens kontor vært i kontakt med israelske myndigheter for å få informasjon om hvordan de jobber med å vaksinere så mange av egne innbyggere så raskt som de gjør, for å se om vi har noe å lære og få nyttig informasjon?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet