Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn åtte representantar frå fylket.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  I en sak i Dagbladet 4. september fremkommer det at regjeringen tillater at Russland gjennomfører en forskningstokt på den norske kontinentalsokkelen med forskningsfartøyet «Akademik Sergey Vavilov», i perioden 26. august til 22. oktober 2022. Hva er begrunnelsen for at denne tillatelsen ble gitt, og hvilke sikkerhetspolitiske vurderinger har regjeringen gjort for å kunne konkludere med at dette forskningstoktet ble godkjent?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Har samferdselsministeren tenkt til å "ofre" transport, bygg og anleggsbransjen i heile Norge, og der samferdselssektoren og heilt nødvendig infrastrukturutbygging skal ta støyten for regjeringa si satsing på "greinalause" klima og miljø symbolpolitiske saker?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Vil samferdselsministeren sørge for at ferjeprisane vert reelt halvert ved å løyve tilstrekkeleg med midlar i kommande statsbudsjett?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren legge fram ei oversikt over kva planleggingsmidlar som er forbrukt til Møreaksen i perioden 2011 og til dags dato i 2022, og som også viser korleis dette er finansiert av Statens vegvesen region midt?
 • Skriftleg spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til næringsministeren

  Senderbygget til Ålesund kringkaster på øya Vigra i Giske kommune, er knytt til sentrale hendingar i Norsk krigs, fiskeri og tele historie. Bygget står no til alvorleg forfall på grunn av nedstenging og manglande vedlikehald. Kva vil statsråden som representant for majoritetseigaren av selskapet som forvaltar bygget gjere for at ikkje bygget og den rike historia det hyser går tapt for alltid?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle