Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

  Hvordan vurderer statsråden Statnetts samfunnsansvar som oppfylt ved et salg av regionalnettet til en kjøper uten lokal tilstedeværelse, der Statnett likevel ser ut for å bli praktisk ansvarlig for driften og der det er en annen relevant, lokal kjøper?
 • Skriftleg spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav, samtidig som man unngår bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vil KMD la Nye Molde kommune få reguleringsplanen som gjeld giftdeponi på Raudsand til ny handsaming, slik alle parti i den nye kommunen bortsett frå eitt krev?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Jeg viser til oppslaget med statsministeren i VG i går, 28.11.19, og spør om det er startet et slikt arbeid i Samferdselsdepartementet, og om Samferdselsdepartementet på nåværende tidspunkt er kjent med saker der det er lagt til grunn feil tolking av EØS-retten?
 • Skriftleg spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til digitaliseringsministeren

  Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbåndsutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes igjen med dagens støtteregime.
  Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at alle får tilbud over hele landet?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet