Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å styrke kapasiteten til å analysere koronatester i Innlandet, slik at dette ikke forsinker kommunenes arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Viser til veglova og retningslinjer for behandling av avkjørselssaker. Viser videre konkret til et representativt eksempel ved søknad om dispensasjon fra byggegrense datert 14.10.2020 som er sendt Statens Vegvesen i forbindelse med behandling av byggesaka i Skjåk kommune, langs riksvei 15.
  Hvordan mener statsråden lokale initiativ til næring og utvikling blir ivaretatt gjennom lovverket, og hva kan departementet gjøre for å avhjelpe situasjonen for de som opplever at dette stikker kjepper i hjulene for ny satsing?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Er brannmannskap på norske flyplasser godt nok utrustet, trent og øvd til slokking av brann i luftfartøy og evakuering av passasjerer i luftfartøy der det har vært røykutvikling og brann?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  "Politikerne har aldri lagt ned Nord-Gudbrandsdal jordskifterett, og på papiret eksisterer den i beste velgående. I realiteten har det ikke vært noen ansatte i Vågå siden 2013. Kontorlokalene er også fjernet fra dette tidspunktet. Dette er fra samme tidspunkt som det ble innført felles ledelse med Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett på Lillehammer. De to jordskiftedommerstillingene som var i Vågå, er heller ikke erstattet." skriver jordskiftedommer Brandsar i GD 13.11.
  Vil dette skje domstolene som nå blir rettssteder?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Tekna har reagert på at blant annet blir lagt opp til heldigital eksamen i matematikk for våren 2021, at det faglige grunnlaget for å gjøre endringen er tynt, og at partene ikke er godt nok involvert. Herunder beslutningen om å avskaffe to-delt eksamensordning og å innføre et prinsipp om at elevene skal ha alle hjelpemidler tilgjengelig under hele prøva.
  Hvilket grunnlag har statsråden for å gjøre endringer i eksamensordningene våren 2021, særlig i fagene matematikk og engelsk for vg1?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet