Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) drifter beltebilruta Tyin-Eidsbugarden, som er i drift 2-3 måneder hver vinter.
  Vil statsråden bidra til å sikre videre drift av denne og lignende ruter, og mener han det kan være rom for å gi unntak fra krav veibruksavgift?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Flere høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr paramedisin, og det blir stadig flere studieplasser og uteksaminerte kandidater. Det kan gi konflikt med fagarbeidere som har gått ambulansefag, som fylkeskommunene forvalter.
  Hvor mange paramedisinere utdannes i forhold til forventet personellfrafall i ambulansetjenesten de neste fem åra, hvor mange lærlinger har helseforetakene planer om å ta inn i løpet av de neste fem åra, og hvordan vurderer statsråden konflikten for disse utdanningene og kandidatenes muligheter i arbeidsmarkedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  På grunn av oppsplitting av felleskontrakter for riks- og fylkesvei har det vært en stor kostnadsøkning på driftskontraktene på riksvei de siste årene. I årene framover får en tredje aktør, Nye Veier, stadig større ansvar for drift av riksveinettet, når de skal drifte og vedlikeholde veiene de har bygd.
  Har statsråden gjort en vurdering av hvor store kostnadsøkninger det blir til drift av riksveinettet med den oppsplittingen som regjeringen har foretatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Fra og med skoleåret 2019-2020 ble lærernormen innført på skolenivå.
  Kan statsråden gi en oversikt over andel kvalifiserte lærere i grunnskolen på kommunenivå for skoleåret 2018-2019, skoleåret 2019-2020 og 2020-2021 per nå?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Nedstengning som smitteverntiltak har ført til at demokratiske organ og møter også har blitt langt mer digitale, som kommunestyrer og eldreråd. Samtidig har ikke alle eldreråd og eldre tilgang på digitale verktøy og digital kompetanse som gjør at får deltatt. Det er krav om at eldrerådet skal få forelagt saker som berører de eldre.
  Hva gjør statsråden for å sikre at eldreråd i kommunene også får ta del i digitaliseringen, og at deres medvirkning ikke blir redusert i det politiske arbeidet når fysiske møter blir digitale?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet