Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Brann- og redningstjenesten er stadig oftere første nødetat på et ulykkessted.
  Hvordan vil statsråden vurdere de prinsipielle, økonomiske og kompetansemessige utfordringene knyttet til dette i den varslede gjennomgangen av beredskapskapasiteten i kommunene i Granavoll-erklæringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Ulv er sett i Gausdal/Nordre Land. Sauebøndene er fullt sysselsatt med lamminga, og er i villrede om sauen trygt kan slippe ut på beite nå som fjøsene blir fulle av dyr. Observasjonene er bekreftet av Statens Naturoppsyn, men skadefellingstillatelse ble ikke gitt av Miljødirektoratet. SNO har fått i oppdrag å følge opp i samarbeid med bl.a. lokale lisensjegere, for å vurdere å iverksette skadefelling seinere på kort varsel.
  Hvor ferske spor må man ha, og hvor mange dyr må gå tapt for skadefelling blir innvilga?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Det har kommet fram flere alvorlige tilfeller der vergemålsordninga ikke fungerer som den skal, og at det er manglende oppfølging fra myndighetene både av de som får oppnevnt verge og deres pårørende. Svekket tillit gjør det ikke bedre for verger eller andre involverte.
  Hvilke vurderinger gjør statsråden rundt implementering, styring og tilsyn av vergemålslova, og burde loven inneholde erstatningsansvar ved tvistesaker?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til statsministeren

  Deler statsministeren oppfatningen om at oljefondet skal medregnes når man vurderer ulikhet i privat formue mellom innbyggerne i Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Personer som har fått utbetalt for mye penger fra Nav, til tross for at Nav er varslet om feilen, må tilbakebetale bruttobeløpet med kort forfall. Av bruttobeløpet er det foretatt skattetrekk, mens mottakeren bare har fått utbetalt nettobeløpet. Det kan gå opptil ett og et halvt år før personen får avregning fra skattemyndighetene. Dette skaper for mange et stort likviditetsproblem. Mener statsråden at dette er en hensiktsmessig måte å rette opp i feil gjort av Nav?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet