Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Vi er i en ekstraordinær situasjon, og 10. mars kom uttalen: "Norsk Studentorganisasjon forventer at norske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner har en konkret plan på hvordan de skal håndtere koronavirusutbruddet i Norge fremover. (...)"
  Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å avhjelpe situasjonen for institusjonene, og sikre at studenter får gjennomført vårsemesteret og studieprogresjonen som planlagt når studiesteder blir stengt og praksis avblåst?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Meinar regjeringa at det er greit med varierande praksis for kor vidt lovpålagte møter som folkevald gjer fritak for obligatorisk undervisning på universitet og høgskule, eller vil regjeringa ta initiativ til å endre regelverket slik at det vert like reglar for fritak knytt til deltaking i kommunestyre og fylkesting?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Vil statsråden vurdere om lovverket kan endres slik at Vegtrafikklovens § 11 også gjelder for kjøretøy som disponeres av hjemmetjenesten?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  For yrkessjåfører flest, er det strenge kjøre- og hviletidsbestemmelser. Ambulansepersonellet i Sykehuset Innlandet og ellers i landet er fritatt for dette regelverket, delvis på grunn av helsepersonelloven og dels på grunn av arbeidets karakter. Ambulanser har ofte kritisk dårlige pasienter, som gjør at de må raskt fram på ulike typer føre og veistandard, og i tillegg har ambulansepersonellet ansvaret for krevende medisinsk behandling.
  Hva slags kjøre- og hviletidsbestemmelser mener statsråden er forsvarlig for ambulansepersonell og –sjåfører?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Statsråden uttalte i debatten om fjellandbruket og NIBIO Løken 27.02.2020 at 16 institusjoner er involvert i FoU rettet mot fjellandbruket, og at Landbruks- og matdepartementet har gitt tydelige føringer til NIBIO om at kunnskapsutvikling for fjellandbruket skal være prioritert område i tida fremover. I jordbruksavtalen i 2019 ble midlene til fjellandbruket over Landbrukets utviklingsfond doblet.
  Hvilke 16 institusjoner viste statsråden til, hvilke konkrete føringer har NIBIO fått, og hvordan er midler til fjellandbruket brukt?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet