Europaparlamentet

En gong i året møter delegasjonen den tilsvarande delegasjon frå Europaparlamentet for debatt og dialog knytt til aktuelle europapolitiske spørsmål og til det parlamentariske samarbeidet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

Logoen til Europaparlamentet.
Logoen til Europaparlamentet.

Medlemene i delegasjonen

Delegasjonen for samband med Europaparlamentet er frå 17. desember 2015 sett saman av medlemmene av Stortingets utanriks- og forsvarskomité (jf. Innst. 139 S (2015-2016)). Det blir ikkje valt varamedlemmer til delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon for samband med Europaparlamentet vert teken hand om av internasjonalt sekretariat.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Brussel

Stortinget har eit kontor i Brussel med spesielt ansvar for å fylgja Europaparlamentet. Kontoret er bemanna av seniorrådgjevar Per S. Nestande.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no 

Kontoret ligg i Europaparlamentet og har adresse 60, rue Wiertz.

Sjå òg

Les meir om Europaparlamentet og den norske delegasjonen.

Nettstaden til Europaparlamentet.

Aktuelt

  • Europaparlamentarikere besøkte Stortinget

    I veke 8 deltok fem medlemmar av Europaparlamentet på det årlige møtet med Stortinget i Oslo. Tema var mellom anna EØS-samarbeidet, brexit, Arktis og det norske barnevernet. 

    (24.02.2017)
  • Behov for europeiske løysingar på migrasjonskrisa

    Det var relativt brei semje om behovet for felles europeiske løysingar da migrasjonskrisa var drøfta av representantar frå europautval i nasjonale parlament møttes på det såkalla COSAC-møtet i Luxembourg denne veka. 

    (30.11.2015)
Vel å sjå:
Komitémedlemmer
Verv Namn Parti
Leder Søreide, Ine Eriksen H
Første nestleder Aukrust, Åsmund A
Andre nestleder Melby, Guri V
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Elvenes, Hårek H
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Fiskaa, Ingrid SV
Medlem Foshaug, Nils-Ole A
Medlem Hansen, Eva Kristin A
Medlem Listhaug, Sylvi FrP
Medlem Moe, Ola Borten Sp
Medlem Moxnes, Bjørnar R
Medlem Schou, Ingjerd Schie H
Medlem Solberg, Erna H
Medlem Sundnes, Trine Lise A
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Ulstein, Dag-Inge KrF
Medlem Aasrud, Rigmor A