Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor HOD nå anbefaler at rollen som jobbspesialister i IPS utelukkende legges som et ansvar hos NAV, og hvorfor helsedirektoratet velger å innsnevre forståelsen av IPS og definere det ut av definisjon på helsehjelp?
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sørge for at de oppimot 70 studentene som hadde påbegynt bachelorutdanning ved Eötvös Loránd University i psykologi på tidspunktet for den norske praksisendringen for godkjenning av studiet, får tilsvarende kvalifisering som den studentene som tok masterprogrammet, har fått, slik at de kan oppnå en autorisasjon i Norge og begynne å praktisere som psykologer?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Vil departementet undersøke disse forholdene nøyere i sin behandling av delingsspørsmålet, og vil statsråden i så fall legge en slik undersøkelse ut på høring i fylket?
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Naturen er vår viktigste fornybare ressurs, og må brukes og forvaltes på en effektiv og skånsom måte. Derfor må bioøkonomien være helt sentral i det grønne skiftet. Bioøkonomien realiseres av muliggjørende teknologier som genteknologi. Nye metoder som genredigering er muliggjørende teknologi for klimatilpasning og bærekraftig transformasjon av verdens matsystemer. EU-kommisjonen tror genredigering kan bidra til å oppnå målene i blant annet Green Deal og FNs bærekraftsmål, og har derfor varslet endringer i regelverket for genteknologi. I Norge er vi imidlertid i startgropa på området. At genteknologiutvalget jobber med en NOU er ingen grunn til å vente med å ta tak i temaet her. Da vil teknologien og politikken defineres på andres premisser. Hvordan vil statsråden jobbe for at Norge henger med i den raske utviklingen innen genteknologi for en trygg og bærekraftig bioøkonomi?
 • Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til forsvarsministeren

  Tatt i betraktning den spesielle bakgrunn de personene har, har regjeringen oversikt over hvordan helsetilstanden deres er og at de får adekvat oppfølging?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle