Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden konkretisere hvilket lokalt smittetrykk som vil utløse endringer i vaksinestrategien mot mer geografisk differensiering?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Statsministeren oppfordret nylig permitterte arbeidstakere til å se etter ny jobb.
  Hvordan vil statsråden sikre at permitterte arbeidstakere som sier opp sin stilling for å ta annet arbeid ikke risikerer 18 ukers ventetid for dagpenger dersom de igjen blir permitterte eller ledige?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  ?Utdanningsdirektoratet har ensidig besluttet at den første delen av den todelte eksamenen i matematikk skal erstattes av en flervalgsoppgave og at alle hjelpemidler skal tillates på hele eksamenen. Dette skjer til tross for sterke advarsler fra faglærere og fagmiljøene i matematikk som frykter at dette vil føre til svakere grunnleggende matematikkforståelse og regneferdigheter, spesielt blant elevene som sliter mest i faget fra før. Mener statsråden en slik omlegging er tilrådelig når nær alle faglige råd går i motsatt retning?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Flere ambulansestasjoner i Trøndelag får nå omgjort døgntjeneste til hjemmevakt. Å endre ambulansetjenesten på denne måten fra aktiv til passiv tjeneste er en uholdbar måte å spare penger på fordi det svekker ambulansetilbudet og innebærer at ulemper og kostnader skyves over lokalsamfunn og på de ansatte.
  Hva vil statsråden gjøre for hindre at ambulansetilbudet svekkes på denne måten?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helseministeren ta initiativ til at en forskrift som sørger for at covid-19-testing blir utført på grensen, kommer på plass eller mener han at dagens tillitsbaserte system er tilstrekkelig?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet