Stortingsvedtak

Grunnlovsvedtak

 • Grunnlovsforslag om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)

  Dokument 12:29 (2019-2020), Innst. 116 S (2022-2023), Vedtak 460

  Dokument 12:29 (2019–2020) – Grunnlovsforslag fra Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond) – bifalles.
  12.01.2023 | Grunnlovsvedtak
 • Grunnlovsforslag om endring i § 108 (samene som urfolk)

  Dokument 12:10 (2019-2020), Innst. 331 S (2022-2023), Vedtak 663

  Dokument 12:10 (2019–2020) – Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Hans Fredrik Grøvan, Freddy André Øvstegård, Terje Breivik, Nils T. Bjørke, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 108 (samene som urfolk) – bifalles.
  15.05.2023 | Grunnlovsvedtak