Justiskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er rettsvesenet, kriminalomsorg, politiet, andre justisføremål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, allmenn lovgjeving for forvalting, straffelovgjeving, prosesslovgjeving, allmenn sivillovgjeving.

Medlemene i komiteen

Medlemene i justiskomiteen.

Høyringar og skriftlege innspel

Høyringane i komiteen er normalt opne for publikum, og vert direkte overførte på nettsidene til Stortinget.
 
Det er eit eige skjema til å søkja om å få delta på høyring eller senda inn skriftlege innspel. Det finn de via oversynet over høyringar og skriftlege innspel til komiteen.
 

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Justiskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: justis@stortinget.no
Telefon: 23 31 30 80

Komitéråd

Trude H. Lyng

Komitésekretariatet

Tore Fossum

Saksvarsel frå Stortinget (e-post)

Med saksvarsel frå Stortinget kan du enkelt halda deg oppdatert om saker du fylgjer. Du kan fylgja enkeltsaker og/eller sakene til ein eller fleire komitear.
 
 

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle