Senterpartiet

Det er 28 representantar i stortingsgruppa til Senterpartiet.

Senterpartiet logo

Kontaktinformasjon

Senterpartiets stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: sp.postmottak@stortinget.no

Senterpartiet

Post- og besøksadresse: Akersgata 51, 0180 Oslo
Telefon: 23 69 01 00
Medievakttelefon: 945 05 151
E-post: epost@sp.no
Heimeside: http://www.senterpartiet.no

Senterungdommen

Adresse og telefon som hovudpartiet
E-post: senterungdommen@senterpartiet.no
Heimeside: http://www.senterungdommen.no

Senterkvinnene

Mobiltelefon: 917 39 893
E-post: bmde@sp.no
Leiar: Beate Marie Dahl Eide

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå: