Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Lover og instrukser

Her finner du en samlet oversikt over lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet.

Grunnloven
Norges Lover
Stortingets forretningsorden
Bevilgningsreglementet 
Behandling av gradert informasjon
Behandling av innsideinformasjon
Dokumentoffentlighet
Stortingets kontrollfunksjon
Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser
Reglement for avgradering av dokumenter utstedt i Stortinget
Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker
Reglement for reisetilskudd til skoleklasser
Godtgjørelser, pensjonsordning, reisedekning m.m.
Etisk veileder
Retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger
Adgangsreglement og regler for fotografering og filming

Grunnloven

Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Grunnloven på bokmål (Lovdata)
Grunnlova på nynorsk (Lovdata)

Om Grunnloven

Norges Lover

Stortinget er utgiver av lovsamlingen Norges Lover. Den kommer ut i ny utgave annethvert år. Siste utgave, Norges Lover 1687–2022, inneholder Grunnloven og gjeldende lover som er vedtatt av Stortinget og sanksjonert av Kongen innen utgangen av 2022. Den har også med et utvalg av konvensjoner og EØS-rettsakter. Boken kan kjøpes i bokhandel.

Stortingets forretningsorden

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget. 

Stortingets forretningsorden på nynorsk (pdf)

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet (Lovdata) fastsetter regler for utforming av statsbudsjettet, trygdebudsjettet, statsregnskapet og trygderegnskapet.

Se også Veileder til statlig budsjettarbeid (regjeringen.no)

Behandling av gradert informasjon

Utfyllende retningslinjer til Stortingets forretningsorden § 75 a om behandling av gradert informasjon

Behandling av innsideinformasjon

Retningslinjer for behandling av innsideinformasjon i Stortinget

Dokumentoffentlighet

Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter (Lovdata)

Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) (Lovdata)

Stortingets kontrollfunksjon

Oversikt over lover og instrukser for Stortingets eksterne organer

Reglement for kontrollhøringer 

Alle gjeldende lover vedtatt av Stortinget finnes på www.lovdata.no

Verv og økonomiske interesser

Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Reglement for avgradering av dokumenter utstedt i Stortinget

Reglement for avgradering av dokumenter utstedt i Stortinget

Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Reglement for reisetilskudd til skoleklasser

Reglement for reisetilskudd til skoleklasser

Godtgjørelser, pensjonsordning, reisedekning m.m.

Les om representantordningene

Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)

Stortingets godtgjøringsutvalg

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

Retningslinjer om praktisering av fratredelsesytelse for stortingsrepresentanter

Retningslinjer om praktisering av etterlønn for stortingsrepresentantene

Retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter

Gruppetilskudd og årsregnskap for stortingsgruppene

Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler

Etisk veileder og gaveveileder

Etisk veileder for stortingsrepresentantene

Pendlerboliger

Retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger

Adgangsreglement og regler for fotografering og filming

Stortingets adgangsreglement

Regler for pressens adgang til Stortinget

Regler for fotografering og filming i Stortinget

Sist oppdatert: 11.03.2024 14:45
: