Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Bankplassen asylmottak på Melbu har vært i bruk i ca 30 år. UDI har bestemt at det skal nedlegges. Det bor barn på mottaket som er født i Norge, gått i barnehage og skole her og Melbu det eneste stedet de kjenner. I følge UDI skal det lyses ut konkurranse om drift av basismottak i november og Bankplassen mottak kan søke. Alle beboerne kan måtte flytte for eventuelt å flytte tilbake hvis mottaket vinner anbudet.
  Mener statsråden dette er god pengebruk og forsvarlig behandling av sårbare voksne og barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Det har kommet en ubekreftet melding om at en irakisk asylsøker med avslag som har sittet lenge på Trandum utlendingsinternat har dødd under opphold .
  Kan det derfor bes om en fullstendig oversikt over oppholdstiden i for de som sitter på Trandum, hvor mange som hjemlandet nekter å ta mot, hvor mange som er registret som syke (somatisk eller psykisk), hva slags helsehjelp de har fått og hvor mange som eventuelt har dødd under opphold de siste 3 år?
 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Strømprisen i Norge har økt kraftig de siste årene og er rekordhøye. Fremskrittspartiet har, med ansvar for Olje- og energidepartementet, ønsket dyrere strøm. Onsdag denne uka fikk folk i Norge en påminnelse om at også dette kan bli en dyr vinter, da strømprisen økte med hele 77,4 prosent. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å senke strømprisen, og vil statsråden nå stoppe utbyggingen av NorthConnect-kabelen?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Iran krever pass eller ID-papirer for å ta tilbake sine borgere. Likevel har 20 personer blitt tvangsreturnert dit i år. 16 av dem skal være asylsøkere. I følge advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 7.11.19, går det rykter om at det er enklere å få Iran til å ta imot personer uten ID-papirer på noen flyplasser, særlig byen Shiraz.
  Er det fast personell fra PU som følger tvangsutsendte til Iran, hvilke byer blir de returnert til og hva må til for at iranske myndigheter tar imot personer som blir tvangsutsendt fra Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvorfor mener regjeringen det er riktig at det skal kuttes så mye i tjenestetilbudet til innbyggerne i innlandskommunene som budsjettforslaget til regjeringen medfører?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet