Stortingets kommunikasjonsstrategi 2015–2018

Kommunikasjonsstrategien har fått navnet «Norges demokratiske hjerte», og slår fast at Stortingets kommunikasjon skal være åpen, nøytral, aktiv, tilgjengelig, enhetlig og tidsriktig.

Kommunikasjonsstrategi for Stortinget 2015–2018 (pdf)

Kommunikasjonsstrategi for Stortinget 2015–2018 (epub)

– Vi har et ansvar for å formidle kunnskap om Stortinget til befolkningen. Stortinget kommuniserer i dag gjennom mange kanaler. Dette arbeidet skal styrkes i tiden fremover. Strategien er et viktig verktøy når Stortinget nå skal samordne aktivitetene bedre og kommunisere tydeligere, sier stortingspresident Olemic Thommessen.


Sist oppdatert: 08.01.2018 15:45