Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til samferdselsministeren

  Kan statsråden opplyse om forventet totalkostnad for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta, når man inkluderer siste anslag på forventede byggekostnader, finanskostnader, og legger til grunn den samme forventede lønns- og prisveksten som for Fornebubanen (5,7 % pr. år)?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Kommer regjeringen til å starte med å avsette midler til et gjenoppbyggingsfond for Ukraina i forbindelse med statsbudsjettet for 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Det kommer dramatiske varsler fra helsepersonell knytta til kapasitet og personellmangel i helsetjenestene nå som sommerferien kommer.
  Vurderer helseministeren å gjøre noen tiltak for å sikre at alle pasienters både i spesialist- og kommunehelsetjenesten får faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp i sommer?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Miljødirektoratet fastslo nylig at Avinor har deponert masser med PFAS ulovlig på Flesland. Den ulovlige deponeringen har ført til avrenning av PFAS til nabotomter og forårsaket helseskadelig og forurenset drikkevann for naboer.
  Nå som det viser seg at Avinor har deponert PFAS ulovlig, vil regjeringen sørge for at Avinor tar ansvaret for denne situasjonen på alvor og dermed betaler for ny og trygg vannforsyning for beboerne i tillegg til å gi erstatninger til beboerne som har opplevd økonomisk skade som følge av forurensningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Er det en forutsetning for å nå regjeringens mål om 50 % økt fastlandseksport at Norge inngår en frihandelsavtale med Kina, eller vil regjeringen klare å øke fastlandseksporten med 50 % uten en slik avtale?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle