Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn 20 representantar frå Oslo.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden sørge for en offentliggjøring av eventuelle endringer som har skjedd i politietaten som følge av oppfølgingsarbeidet som skulle skje etter at rolleforståelsesutvalgets rapport om rolleblandingen mellom politiet og den private organisasjonen NNPF/NNF ble publisert tidligere i år?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Hva er rutinene for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ila fengsel, fengsler generelt og hvordan forsikrer ministeren seg for at innsatte kan delta på lik linje i demokratiet som andre?
 • Skriftleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Etter 10 måneder med Helseplattformen er ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim i ferd med å gi opp. – Mine ansatte tåler ikke å stå i dette så mye lenger, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til Adresseavisa. Helsetilsynet mener at innføringen ved St. Olavs hospital har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Statsråden har mang en gang plassert ansvaret hos de regionale helseforetakene. Stortinget kjenner kun statsråden, og jeg spør derfor: Hvilke konkrete grep vil ansvarlig statsråd nå ta?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  Regjeringen vil nå ta inn den norske solindustrien inn i Grønt Industriløft, slik MDG foreslo i Innst 8 S (2022-2023). I løpet av det siste året har imidlertid alle ansatte ved Norsun i Årdal blitt permittert, mens REC Solar har nedskalert virksomheten kraftig. Mener statsråden at dette grepet vil være tilstrekkelig til å gjenreise virksomheten ved Norsun og REC Solar, og vurderer statsråden eventuelt andre grep for å sikre stabile langsiktige rammevilkår vilkår for den norske solindustrien?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  I Regjeringens eierskapsmelding er forventningene til klima styrket betraktelig. Staten forventer at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen. Statseide Equinor planlegger likevel å åpne nye fossile prosjekter verden rundt, blant annet Rosebank utenfor Storbritannia og Bay du Nord i Canada. FN sier det ikke er rom for slike prosjekter. Er statsråden komfortabel med at statseide selskaper bryter med eierskapsmeldingen, og hva vil statsråden foreta seg for å stanse slike brudd?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle