Vedteke budsjett

Stortinget trykkjer alle budsjettvedtaka i ei bok. Boka vert kalla «blå bok».

Sjå også