Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Om representantene

Å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv. Hvert fjerde år velges det 169 representanter fra 19 valgdistrikter (som samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen).

Representantordninger

Stortingets ordninger for stortingsrepresentanter skal sikre alle som har blitt valgt til Stortinget, mulighet til å utøve stortingsvervet på like vilkår, uavhengig av geografisk tilhørighet, økonomi eller  livssituasjon. 

Stortingssalen

Plassering i salen

Representantene er plassert i stortingssalen etter hvilket valgdistrikt de representerer.

Etisk veileder

Å være stortingsrepresentant er Norges fremste tillitsverv. Det forventes at representantene ved sin opptreden viser seg tilliten verdig og bidrar til å ivareta Stortingets omdømme og kvalitet.

Presidentskapet vedtar den etiske veilederen for stortingsrepresentantene og møtende vararepresentanter.

Representantenes kjønn fordelt på valgperiode

Statistikk

Fordeling av representanter over tid på alder, kjønn, parti og fylke.

 

 

: