Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(421 - 440 av 586)

Januar 2019 (30)

 • Representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø

  Dokument 8:17 S (2018-2019), Innst. 108 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø

  Saksordførar: Wiborg, Erlend
  Behandla: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Dokument 8:11 S (2018-2019), Innst. 107 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Behandla: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:66 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete og Geir Adelsten Iversen om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

  Referert: 15.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen

  Dokument 8:32 S (2018-2019), Innst. 121 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen

  Saksordførar: Johnsen, Tor André
  Behandla: 15.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om endring av inndelingslova § 17

  Dokument 8:44 L (2018-2019), Innst. 123 L (2018-2019), Lovvedtak 37 (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17

  Saksordførar: Thommessen, Olemic
  Behandla: 15.01.2019

  Lovsak | Lov
 • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  Meld. St. 19 (2017-2018), Innst. 81 S (2018-2019)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Navarsete, Liv Signe
  Behandla: 08.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Desember 2018 (89)