Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 2 av 2)

Bransdal, Torhild (2)

 • Oppgaver til nye regioner

  Meld. St. 6 (2018-2019), Innst. 119 S (2018-2019)

  Oppgaver til nye regioner

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Bransdal, Torhild
  Behandla: 18.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

  Prop. 156 L (2016-2017), Innst. 172 L (2017-2018), Lovvedtak 38 (2017-2018)

  Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Bransdal, Torhild
  Behandla: 15.03.2018

  Lovsak | Lov