Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 163)

Ikkje sendt til komité (19)

Arbeids- og sosialkomiteen (20)

 • Representantforslag om å forlenge kriseordningene for arbeidsfolk

  Dokument 8:48 S (2021-2022), Innst. 111 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om å forlenge kriseordningene for arbeidsfolk

  Saksordførar: Bergstø, Kirsti
  Debattert: 21.01.2022
  Votert: 21.01.2022

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak